Rapporter om misstänkta biverkningar från vaccinationer mot Covid-19 i Sverige

Antalet anmälda biverkningar från Covid-vaccinen är exceptionellt många meddelade Läkemedelsverket till Läkartidningen i slutet på april 2021. Drygt 10 gånger fler anmälningar har kommit in än normalt vilket märks tydligt eftersom man bara hunnit handlägga ca 10 % av de inkomna rapporterna.

Siffrorna nedan är aktuell och officiell data från Läkemedelsverket och Folkhälsomyndighetens hemsidor. Antalet rapporter över misstänkta biverkningar är de som inkommit till och med vecka 38. 

Inkomna rapporter till Läkemedelsverket
0 📋
Granskade / handlagda rapporter
0 ☑️
Ej ännu granskade / handlagda rapporter
0
Andel av inkomna rapporter som granskats hittills
0 % ⚠️
Allvarliga biverkningar (hittills)
0 🚑
Anmälda dödsfall hittills
0 ☠️

Uppskattat antal dödsfall efter 💉 vid låg under-rapportering

Baseras på 283 anmälda dödsfall multiplicerat med 20
0 💀

Uppskattat antal döda av Covid-19 primärt

Avser 26 % av antalet döda MED Covid. Siffran är en median av 17 och 35 % som enligt officiell statistik beräknas ha dött AV Covid-19 i Region Stockholm och Östergötland
0 💀

Här är länkar till rapporter om antalet döda av Covid-19 i Region Stockholm och Östergötland samt USA.

Kommer från denna intervju med Aftonbladet.

Aftonbladets reporter:
Fler än 15 000 människor har dött i covid bara i Sverige. Finns det inte en rädsla för att bli sjuk av viruset om ni inte tar vaccinet?

– Enligt experter så är riskerna med detta så kallade vaccin större än risken att bli allvarligt sjuk av viruset när det kommer till unga och friska personer, antagligen för äldre friska personer också. Då är det fel med en massvaccinering. Sedan så har inte 15 000 dött av Covid i Sverige. I region Stockholm beräknade man att 17 % dog av Covid primärt av de boende som avled på särskilt boende och i Region Östergötland beräknade regionen att 35 % av de avlidna dog primärt av Covid. I USA beräknar CDC att endast 6 % har dött av Covid enskilt. De andra hade andra bakomliggande sjukdomar som ansågs ha bidragit mer till dödsfallet. Medianåldern på de som dött med Covid är för övrigt 84 år i Sverige

Antal döda med Covid-19. Majoriteten har dött av andra orsaker primärt

Enligt Folkhälsoyminghetens statistik 7 sep 2021
0 💀

Korta fakta om biverkningar

Enligt Region Uppsalas webbportal för vårdgivare så rapporteras mindre än 5 % av alla biverkningar. 

Så här skriver de på sin webbplats:
”Det är välkänt att det föreligger en kraftig underrapportering såtillvida att <5% av allvarliga biverkningar rapporteras; i Sverige skickas en rapport för varje läkare vart sjätte år.” 

Normalt sett får Läkemedelsverket in drygt 8000 rapporter om misstänkta biverkningar per år. Men i år har Läkemedelsverket fått in exceptionellt många anmälningar om biverkningar vilket Läkartidningen skrev om här 27 april 2021.

Hittills i år (fram till och med vecka 35 2021) har Läkemedelsverket fått in över 73 000 anmälningar vilket är nästan 10 gånger fler anmälningar än normalt på ett helt år.

2017 såg antalet biverkningsrapporter ut så här:
 • Läkemedelsverket tog emot 7 695 biverkningsrapporter under året. 3 667 rapporter gällde allvarliga biverkningar, inklusive dödsfall.
 • 151 rapporter hade biverkningen som misstänkt dödsorsak.

Läs mer om Läkemedelsverkets årsberättelse om biverkningsrapporteringen 2017 här i Läkemedelsvärlden

Mer från Region Uppsalas hemsida

Biverkningar är vanligt

Man har i olika undersökningar funnit att biverkningar orsakar eller bidrar till minst fem till sju procent av alla sjukhusinläggningar. De har också beräknats orsaka cirka tre procent av alla dödsfall och skulle därmed vara den sjunde vanligaste dödsorsaken i Sverige. Rapportering av biverkningar från sjukvården är en av hörnpelarna i arbetet för en säker läkemedelsanvändning. Det är av sådan stor betydelse att sjukvården har en lagstadgad skyldighet att rapportera misstänkta biverkningar. Alla läkare, tandläkare, sjuksköterskor och farmaceuter kan rapportera biverkningar. Det är välkänt att det föreligger en kraftig underrapportering såtillvida att <5% av allvarliga biverkningar rapporteras; i Sverige skickas en rapport för varje läkare vart sjätte år.

Här finns mer fakta om biverkningar på Region Uppsalas hemsida.

Här kan du se och ladda ner excelfilen med alla siffror över antalet biverkningar fördelat mellan de olika vaccinen samt vecka för vecka tom v 41. 

Så här ser diagrammet ut för v. 41:

Vet du någon som drabbats av biverkningar efter vaccination mot Covid-19? 

Kommentera gärna nedan och kom ihåg att anmäla biverkningen till Läkemedelsverket, vilket du kan göra digitalt här.
Vill du få kontakt med andra som drabbats av biverkningar och få stöd, hjälp och råd av andra i en liknande situation finns dessa grupper på Facebook:

Vill du att vi ska publicera något mer om biverkningar här? 

Kommentera gärna nedan eller skriv till oss på hej@kavlaner.se

68 svar

 1. Ger tummen upp på allt utom det procentuella påslaget av antal döda, detta hade vi i så fall kunnat se i statistiken på dödligheten..

  1. Tack för feedback om det procentuella påslaget av antalet döda. Vi har nu korrigerat så att antalet döda multipliceras med 20 och ingenting annat som ger felaktigt höga uppskattade dödstal.

 2. Tack för att ni informerar om vaccinets biverkningar i vår nuvarande värld där allt handlar om att ALLA måste vaccinera dig.

 3. Fantastiskt bra jobbat!
  Det enda som jag har någon liten invändning mot, som pro-vaccinare kommer att haka upp sig på, är att i tabellen under Mer statistik…. så skiljer sig sättet att rapportera mellan biverkningar och döda av covid.
  Döda av vaccinerna är ackumulerade siffror, medan däremot döda av covid rapporteras vecka för vecka.
  Jag kan ju enkelt räkna själv, men jag gissar att det här är något som folk kan hänga upp sig på, och sedan bara rakt av förkasta tabellen, utan att tänka själva ett dugg. – För det har ju folk tydligen glömt hur man gör, nuförtiden…

  1. Bra poäng, ska se om vi kan få med den samlade bilden gällande dödsfall med Covid. Notera att det är dödsfall med Covid, vilket innebär att det inte behöver vara Covid som är den huvudsakliga dödsorsaken. I Stockholm var Covid den huvudsakliga dödsorsaken i 17 % av fallen när man tittade närmare på saken. Se citat och länk till den rapporten nedan:

   Genomlysning om dödsfall vid SÄBO – Region Stockholm

   ”Det andra dokumentet är en mer omfattande studie kring avlidna i Stockholms län med covid-19 under perioden mars – augusti år 2020 med fokus på personer i särskilt boende. Det tredje dokumentet är en rapport där en journalgenomgång vid SÄBO under våren 2020 som hälso- och sjukvårdsförvaltningen har genomfört.”

   ”3.1 Resultat
   I de allra flesta fall (75%) har covid-19 infektion bedömts bidra till att individen avlidit med ålder, skörhet och multisjuklighet som bakomliggande faktorer. I de fall (17%) covid-19 infektion bedömts vara huvudsaklig dödsorsak var individerna något yngre, piggare och somatiskt friskare med färre bakomliggande sjukdomar. I de fall (8%) annan sjukdom än covid-19 infektion bedömts orsaka dödsfallet var individerna friskförklarade från covid-19 infektionen och/eller hade drabbats av annan akut sjukdom eller skada.”

   https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2021/01/genomlysning-om-dodsfall-vid-sabo/

 4. Bra att ni kämpar på
  Det är väldigt många som står bakom er.
  Sanningen kommer alltid fram även om det tar tid för vissa att förstå den.

 5. Toppen att ni sammanställer statistik. Tyvärr har etablerad media minst sagt lågt intresse att problematisera detta.

 6. Det är horribelt och det är inte så många som vill ta del av information som jag lägger upp tyvärr.
  Jag önskar att detta kommer att ta slut så fort som möjligt.
  Beklagar verkligen alla som har farit illa ut och kommer att göra på grund av detta som händer nu.
  Sanningen kommer alltid fram tillslut.

 7. Tack för att ni finns och visar .. allt är bara vinklat i media och tystas ner och man känner sig så maktlös tyvärr 🥲

 8. Snygg sammanställning. Skulle gärna dela, men tvekar då ni räknat upp antal döda 20 ggr Det är inte riktigt trovärdigt.
  Även om läkemedelsverket är finansierade av industrin, tror jag inte att de bortser från dödsfallen i den omfattningen.
  Enligt de själva, tar de sig an de allvarligaste rapporterna först.
  Tycker 5600 allvarliga biverkningar och 283 döda är alarmerande i sig.

  1. Exemplet där vi uppskattat antal döda om det är normal underrapportering är just en uppskattning baserat på hur många biverkningar (inkl dödsfall som brukar rapporteras in till Läkemedelsverket. Så det är ingen angklagelse mot Läkemedelsverket utan en kvalificerad uppskattning helt enkelt. För att få folk att förstå att antalet inrapporterade misstänkta biverkningar är toppen av ett isberg.

 9. Kvinna jag är bekant med fick blodproppar samma dag som hon tog andra sprutan. Kördes med ambulans till sjukhus. Nu äter hon blodförtunnande och är sjukskriven.

  1. Min släkting var ute och plockade svamp i skogen veckan efter sin andra spruta, plösligt brast ett kärl och det rann blod över hela ena ögat. Till akuten och sedan transport ner till Lund. 73 År och väldigt frisk för övrigt innan hon tog vaccinet. Detta föreföll inte vara en biverkan för någon inblandad, varken personen själv ( väldigt vänligt inställd till vaccinet eller vad vi ska kalla sprutan egentligen? ) , någon i hennes familj eller någon personal på sjukhuset. Denna lilla historia är alltså inte utredd eller betraktad som en möjlig biverkan av vaccinet. Nu till min fråga: vad krävs egentligen för att något ska kunna klassas som en biverkan på vaccinet? Hur får man till sambandet där? Ställer frågan mer ut i luften så att säja även om jag valde att svara på just din kommentar pga min egen släktings historia. Känns lite som om många som valt vaccinet och stolt utropat sej vara vaccinerade och mobbar andra som inte är det – är alldeles för stolta för att erkänna en biverkan. Att det hade varit detsamma som att erkänna att dom fattat ett felaktigt beslut eller att det inte var rätt att försöka påverka tveksamma i sin omgivning att ta det. Därför finns det antagligen en JÄTTEunderrapportering tänker jag

 10. Har en mycket meriterad läkarvän i Ryssland. Hon är i daglig kontakt med mängder av smittade, både vaccinerade och ej vaccinerade. Hon säger till mig TA INTE VACCINET! Hon är själv ovaccinerad oxh frisk, medans hennes man som också är läkare har haft infektionen.

 11. Vår granne dog bara ett par dagar efteråt (tror att det var pfizer). Tror inte att det rapporterades.
  Förutom det så har jag två väninnor vars familj /vänner drabbats av biverkningar respektive dödsfall strax efter injektionen. Misstänker dessutom några andra, men inget jag fått bekräftat.

 12. Jag säger som min bror alltid sade om rökning ”jag dör hellre av naturliga orsaker ”!
  Apropå att vaccinera sig.

  1. Jag har också hört mycket lovande saker om ivermectin men det är väl alldeles för billigt och med för få biverkningar för att någon ska tycka att det är någon bra affär att lansera detta, hm. Min reservation är väl att jag skulle vilja veta mycket mer om hur det fungerar på corona ( fler studier ) eftersom det är ett parasitmedel främst. Intresset tycks vara lågt att utveckla läkemedel mot covid fast bra uppslag finns… varför? Det skulle gå att skaffa ivermectin via nätet säkert men då kommer en försiktig general här och blir misstänksam. Hur vet man att det som kommer i ett paket på posten kommer från ett riktigt apotek. Att ingen stoppat skit i en tablett och prånglat ner i en ivermectin ask. Nu när intresset har väckts angående medicinen iaf från lite fler människor än innan.

 13. Varför mörkar media att det finns så många vaccinerade på iva? Först hette det att de flesta på iva var ovaccinerade, ca 70 % (i månadsskiftet). Jahaja, tala om att fokusera fel, för det intressanta är att trots dessa mirakelmediciner ”utan biverkningar” som skulle göra alla till ”teflonpannor” så var i månadsskiftet nån gång en tredjedel av alla på iva vaccinerade. Nu när andelen ökar (trots att de ju är ”fullvaccinerade”) så heter det plötsligt att det ”var väntat” att antalet som drabbas av genombrottsinfektion (att bli smittad trots att man är vaccinerad) kommer att öka eftersom ”inget av dagens vaccin ger ett hundraprocentigt skydd”. Jaha. Man drabbas alltså dubbelt. De som smittas gör det kanske av vaccinet då de som vaccinerar sig ju sprutar in covid i kroppen, helt frivilligt. Hade de inte vaccinerat sig hade de kanske klarat sig. Vem vet. man kanske borde i likhet med alla ”döda med covid” stapla statistik om alla smittade med vaccin. Men det vore ju att ifrågasätta den enda påbjudna sanningen.

 14. Hör ni, det var det jag misstänkte, covid började minska redan före vaccinet som då inte behöver ha någon påverkan och betydelse, och det finns kanske inga egentliga vetenskapliga belägg för att vaccinet rent faktiskt bidrar till att covid minskar. Det är bara ett tidsmässigt sammanträffande och önsketänkande. Hittade en mycket intressant läkare som vittnar i senaten i Texas om dessa saker och den förvånande aggressiva mörkläggningen om att covid ju går att behandla, bara 19 minuter, man baxnar över frenesin hos alla medier, vanliga som (a)”sociala”, i att till varje pris mörka och förtrycka information om till exempel behandling av covid, bara det är ett bevis på att man ska hålla sig lång från vaccinet: Peter McCullough, MD testifies to Texas Senate HHS Committee (must see!): https://www.youtube.com/watch?v=QAHi3lX3oGM

 15. Är det nån som vet hur man klassificerar ”ovaccinerade”?
  Jag har hört att man räknas som ovaccinerad ända fram till 14 dgr EFTER ANDRA SPRUTAN…
  Detta är isåfall en mycket slug klassificering som förklarar att ”IVA är fullt med ovaccinerade”…

  1. @Alinda I fråga om skillnaden mellan ”vaccinerade” och ovaccinerade kan man exempelvis citera juristen Magnus Åhammar som i Dagens Juridik i en artikel på ämnet i ett avslutande stycke noterar följande: ”Vem är då ”fullvaccinerad”? Ja svaret på denna fråga tycks luta sig mot en grannlaga bedömning gjord utifrån en tidsaxel. Man behöver förmodligen enligt den gängse definitionen vänta tills två veckor har gått efter den andra sprutan innan den efterfrågade statusen uppnås. Efter en tid avtar ”vaccinets” skyddande effekt och efter cirka sex månader kvarstår ett förminskat skydd. Det förminskade skyddet är olika starkt beroende på vilken vaccinsort personen i fråga tagit och också beroende på individuella förutsättningar. Behovet av en tredje spruta efter en viss tid eller framtagandet av ett förändrat ”vaccin” på grund av nya mutationer av viruset talar för att en person efter en viss tidsperiod får anses gå från att ha varit ”fullvaccinerad” till att anses som ovaccinerad. Det känns skakigt att använda sig av en stelbent åtskillnad mellan vaccinerade och ovaccinerade även mot bakgrund av svårigheterna att objektivt avgöra skyddseffekterna av ett ”vaccin” för en individ vid en viss tidpunkt.”

   https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-covid-pass-vs-de-manskliga-rattigheterna/

 16. TACK SOM FASEN FÖR VAD NI GÖR! Jag blir så äcklad av vaccinpropagandan som pågår hela tiden:
  “ Ta sprutan! Du måste! Ta sprutorna nu! Du har väl tagit ditt vaccin! Gå och vaccinera dig! Va?! Är du inte vaccinerad?! Beställ tid! Ta dina doser! Gör det! Gör det nu! ”
  Vad ända in i he***te är alla hjärntvättade?
  Det är som om folk blir personlighetsförändrade och hamnat i en masspsykos.
  Jag har kavlat ner.
  Kommer aldrig kavla åt något annat håll än ner.

  1. Tror faktiskt att du har så rätt, dessa hjärntvättade personer kan bara upprepa som en papegoja vad de hört på tv, radio eller läst. Jag tror faktiskt att det händer något i huvudet på vaxxade personer, känner inte igen vissa i min närhet, så någon form av personlighetsförändring tror jag absolut på.

  2. @Veronika Du är svaret på spåret med din fråga. Det som pågår är en masshypnos och sövande av en en hel befolkning och stora delar av världen. Det som hände i 30-talets Tyskland händer idag igen, inte mindre, men medan folk då kunde fly till andra länder, ja rent av ända till Australien, kan man idag inte fly någonstans, och definitivt inte Australien, så hur svårt det än vara att fatta det, så är det faktiskt idag värre än det var då. Svårt att fatta, jag vet, och vi har bara sett början av denna masshypnos, och var det slutar står förutsagt för tusentals år sedan i Uppenbarelseboken, detta var väntat, bara att läsa innantill, och detta är inte klimax, utan bara ett genrep inför något värre.

  3. Bra skrivet Veronika👍🏼

   Folk är hypotiserade av medias och myndigheternas lögner. Att våga vara källkritisk är det få som är tyvärr.

 17. Tack för denna fantastiska sida. Vi ska kämpa vidare för sanning och att skyldiga får sitt straff. Det som pågår är helt sinnessjukt och nu ska våra 12-15 åringar utstå denna hetskampanj av FHM och myndigheter. Vad händer?

  1. Hej,

   Var får ni era siffror ifrån. Antalet döda från vaccinet är t.ex. 264 enl lvm och allvarliga biverkningar 4,733 medans ni har 311 och 6,802.

   Mvh,
   Johan

 18. Man multiplicerar antalet döda med 20. Dvs 283 × 20 = 5 660 för att visa hur många som kan tänkas dö av vaccinet.

  Man vet inte hur många av dessa 283 verkligen dött av vaccinet.
  Siffran 20 har man kommer fram till att under 5% av alla biverkningar rapporteras in till Läkemedelsverket. Detta bygger ju på att en allvarlig biverkningar rapporteras in lika sällan som en väldigt lätt biverkningar. Jag skulle gissa att dom som får en mycket allvarlig biverkning är rapporterar in dessa betydligt oftare.
  Dvs man kan inte vara seriös om man tror att 283 multiplicerat med 20 ger en bra uppskattad siffra på antalet som kommer dö.

  1. Hej Jonas,
   Du får samma svar som Arne Stockman fick.

   Så vilka källor har du på att andelen allvarliga biverkningar skulle rapporteras mer än biverkningar generellt? Om du kan hitta en trovärdig källa så kan vi göra en annan uppskattning baserat på den nya faktan som då framkommer. Ser fram emot din hjälp att få detta så korrekt som möjligt.

 19. Att andelen orapporterade biverkningar är 95% betyder inte att andelen orapporterade allvarliga biverkningar är 95%. En sådan groda visar hur enkelt det är att ta till sig felaktig information därför att man lever i en informationsbubbla där man tar till sig den information som stöder den uppfattning man redan har. Även om man, som i det här fallet, vet att källan har en agenda.

  1. Så vilka källor har du på att andelen allvarliga biverkningar skulle rapporteras mer än biverkningar generellt? Om du kan hitta en trovärdig källa så kan vi göra en annan uppskattning baserat på den nya faktan som då framkommer. Ser fram emot din hjälp att få detta så korrekt som möjligt.

 20. En invändning mot att kunna extrapolera antalet allvarliga biverkningar från hittills handlagda rapporter är att Läkemedelsverket skriver följande på sin hemsida: ”Samtliga rapporter registreras när de kommer till Läkemedelsverket. I och med det är rapporterna sökbara och vi kan sortera ut allvarliga rapporter som ska prioriteras för handläggning.”

  Om allvarliga misstänkta biverkningar handläggs först är frågan hur många av de kvarvarande 65000+ rapporter som innehåller allvarliga biverkningar. Inga alls?

 21. Tack, kämpa på! Lyft fram information! Vi lever i tiden när mörker och ljus separerar och mörkret syns nu allt tydligare; så sakteliga vaknar fler när mörkret blir påtagligare.

 22. En tidigare Pfizer anställd har all dokumentation gällande dessa C-19 injektioner. Hon varnar för att C-19 injektionen är en mycket giftig dödsdom och att ingen borde utsätta sig själva för dessa C-19 injektioner.
  ”The inoculation being referred to as ‘COVID Vaccines’ IS A POISONOUS DEATH SENTENCE, and nobody should subject themselves to the shots.””

  DEADLY SHOTS! FORMER PFIZER EMPLOYEE CONFIRMS POISON IN COVID ‘VACCINE’ –[6th August 2021 by Ken Winsor in Covid Fear, Covid-Hoax – truthteller.wordpress.com]
  Posted on 6th August 2021 by Ken Winsor in Covid Fear, Covid-Hoax,
  — EXCLUSIVE! Karen Kingston, a former Pfizer employee and current analyst for the pharmaceutical and medical device industries, came forward with indisputable documentation that should be shared with the ENTIRE WORLD!
  The inoculation being referred to as ‘COVID Vaccines’ IS A POISONOUS DEATH SENTENCE, and nobody should subject themselves to the shots.
  https://rumble.com/vkgdq7-deadly-shots-former-pfizer-employee-confirms-poison-in-covid-vaccine.html
  MAIN TALKING POINTS:
  all of the COVID-19 “vaccines” are bioweapons
  there are 4 PEGylated lipid nano particles in the COVID-19 vaccines (PEG = polyethylene glycol):
  a cholesterol lipid enables the vaccine ingredients to be transported by the blood
  the phospholipid adheres to the cell membrane to make it permeable
  an ionizable lipid provides a positive ionic charge so the mRNA can enter the cell
  a PEGylated lipid made by SINOPEG, a Chinese company
  mRNA is very unstable, thus it needs a “biosphere” to protect it until it can enter the cell – this is provided by the lipid nano particles and graphene oxide which is 4,000 time stronger than titanium, can withstand 1,700 F temperatures, is an excellent conductor of electricity, and can host a magnetic field
  graphene oxide is not listed in the patent applications because a), it is poisonous to humans and b), because it is the main ingredient in hydrogel which can be used to create a brain-computer interface and a drug delivery system, though Kingston notes that this is not possible “with this round [of vaccines]” because “they rushed this thing out” and “they’re just seeing how much they can put into people before they… die”
  the graphene oxide in the vaccines is neutrally charged (inactive), however if/when it BECOMES POSITIVELY CHARGED, such as by ELECTROMAGNETIC RADIATION (radio frequency, such as wireless devices, wireless networks such as 5G, etc.), it will ANNIHILATE anything it comes into contact with and therefore can CAUSE GREAT DAMAGE and DEATH DEPENDING ON HOW MUCH OF IT EXISTS IN THE BODY and where it is located
  multiple COVID-19 “vaccines” and booster shots may increase the amount of graphene oxide in the body
  the COVID-19 vaccine STUDY SHOULD HAVE BEEN STOPPED when, during a study with MICE, 80% DIED within 24 hours and the remainder DIED within the next few days
  SHARE THIS:

 23. Dr. Ardis: ”Covid treatment protocol in hospitals: 1)Remdisivir , 2)dexamethasone 3) vancomysin. Each of which cause a hypercentage of all people to experience acute kidney failure in less than five days and multiple-organ failure: which they say COVID-19 patients are dying of in hospitals. They are dying of being poisoned to death by these drugs: just like my father-in-law was killed in a hospital here in Texas in early 2020, before C..id ever got to Texas.

  Dr. Ardis Interviews Patient… MUST WATCH!!! SUCCESSFUL STEPS TO BE A PATIENT ADVOCATE FOR PATIENTS AND LOVED ONES IN THE… [ ­Sept. 2021-vokalnow.com ]
  Dr. Ardis: ”This is by far the most important information people need to hear!
  I am going to give the whole presentation next week.
  However, I want to go ahead and tell you a few things here.
  There are actually three things that are complicating this issue that there is going to be a polio-like outbreak among children-from now to November 2021.
  1. There were actually three brand new flu shots introduced into the masses in USA in 2013 given FDA approvel that have known side-effects of paralyzing the legs, the arms and half of their faces in children. That is how they know that this was going to occur every year since 2014 in children. They expected that the largest outbreak was going to be in 2020. Well, very few people got flu shots in USA last year, so there wasn´t as many as they thought. But the reason why they announced it in the US News last year, was because a lot of these three brand new flu shots companies, the largest lots to distribute among the American people last year: they actually have the excess of those and they are going to be pumped out this year. 1) So, the flu shots the CDC knows cause Accute Flaccid Myelitis (AFM) in children which paralyzes legs, arms and half of their faces.
  2) They also know since 2001 that a polio-derived illness from vaccines in children in the Philippines in 2001 was causing Accute Flaccid Myelitis paralyzes. How does this actually link back to 2014? The CDC and the FDA approved four NEW polio vaccines in children in 2014. So, when you read or hear these declarations from CDC, they have known since 2001 that polio derived actually from vaccines in filipino children cause Acwith ute Flaccid Myelitis (AFM) with paralyzed legs, arms in children.
  Number three thing they know:
  3) Pfizer is asking for approval for children in all ages 5-11 in America to start receiving the C-19 shots in either September or October which fits right inside thsi August-November timeline that they are stating. Each year you are going to see this huge outbreak. Pfizer´s shot and the Moderna shot and J&J, all were listed by the Food and Drug Administration in October of 2020: two months before the shots ever came out that the very first serious effect to come was Guillain–Barré syndrome (GBS). Next week I am going to teach you Guillain–Barré syndrome (GBS) which is paralyzed limbs and arms,but not so much the face: but AFM doesn´t even have to include half of the face. It looks like Bell´s Palsy. I amgoing to show you how they know the C-19 shot, the flu shots and polio children vaccines can cause paralyzed limbs and arms and faces in children: up to only 60% recover, 40% of all children average age will have this for life. I mad this announcement last week on Brighteon TV, and I have to share this with you and then we´ve got to go on to the actual show. that
  This is an e-mail directly to me: ” Dr. Ardis, this is the only potential way I could reach out to you and thank you for speaking out. My 19-year old daughter had her first flu shot ever last year in 2020. She was nannying and her father of the baby was a nurse and made it mandatory for her to get a flu shot. Within 5 minutes her arms went numb, leg and face: it lasted for two weeks and thankfully it resolved. Her doctor thaught it was weared and was chocked. Imagine to my surprise that my sister-in-law sent me a video today of a podcast being interviewed describing the exact symptoms my daughter went through last year.I am just *dumbfounded and angry that the CDC knows this is happening. Thank you for caring about us and for speaking up.Please don´t ever stop.” *dumbfounded = mållös
  I wilkl not stop. I have fice children. Why in the world would U be okey that the CDC knows since 2001 that there are certain shots that actually paralyze children that can be lifelong for any number of children. I am not okey with any.
  So , this is the highlight for next week. Tune in to Brighteon TV.com and watch the Dr. Ardis show 10-11 Eastern time. The most important topic right now. The reason why I am switching to this and not doing the entire presentation on this polio-like illness in children is because I received 1000:nds of e-mails every week of individuals who have loved ones in ICU: (intensiven) currentlt and the families are pleading (they are not even allowed to get in there) with the hospitals, administrators and the doctors to please stop the protocols they are using in hospitals because family members lifes are failing. I get non-stop subject titles of my e-mails: 1000:nds every week: ” Dr.Ardis please tell me, how do I actually get them to treat my patient or loved ones with these protocols? Can you be my patient advocate? Who do I turn to?” This is why I today ( we´ve got 16 more minutes in this segment)… I need everybody to share this video!
  There are 1000:nds of people right now that are being told by hospital doctors, by hospital administrators that there are just one mandated protocol. I have been educating about this since May 2020 what this is and how this is a death causing cocktail what´s called Remdisivir and dexamethasone. That´s the only treatment right now. Remdisivir is the killer. They are adding vancomysin to this two-part protocol. So, now it is 1)Remdisivir , 2)dexamethasone 3) vancomysin. Each of which cause a hypercentage of all people to experience acute kidney failure in less than five days and multiple-organ failure: which they say COVID-19 patients are dying of in hospitals. They are dying of being poisoned to death by these drugs: just like my father-in-law was killed in a hospital here in Texas in early 2020, before C..id ever got to Texas.
  I have brought into the studio, and I am so excited to have Dr.Michelle Rowton (she owns a facility in McKinney, Texas) and she is going to educate all of you on tips and what you exactly have to do to convey to doctors and hospitals administrators: who you need to get involved, what meetings you are to call for, and what action you need to take to get the hospitals to actually side with you to support you.
  Dr.Michelle Rowton : I own ’Wonderfully Made Wellness Sanctuary’ in McKinney, Texas. We do mostly kids ther. We cater to the more naturally minded parents and occasionally on Thursday mornings we see the parents because they beg us. And they just want someone to fix the root of their problems and just medicate them. I actually spent 14 years in the neonatal ICU as in charge nurse, as a transport nurse, flying the helicopters as safety experts, a nurse practitioner- all of those things. So, I have crawled in and out of hospitals as either a provider or as a safety expert. I am very aware of how hospitals work. So, when I came out of the hospital system years ago, because I didn´t just agree with what was happening in there, with the convalescent patients. I started providing advocacy services for parents that were in labor, that were in delivery, post-partum, new-born nursery, neonatal ICU-all of those places that felt like they were being bullied to or not listened to, or that their child wasn´t receiving the best care, or they were trying to force them into something that they didn´t want their child to have. So,That´s pretty easy, because parents are ’bulldogs’- I mean they are lions… So, once all of this this started with COVID last year, I started getting called: ’hey, can you provide advocacy services for this adult?’ At first, it was that adult that needed care in general in the hospital: and they were doing nothing, because they were holding beds open for COVID. When they had 45 beds filled out of 860 beds in the hospital. There was some patient advocacy that was going on, but this year is way worse than last year. I am the same as you (Dr. Ardis) trying to have appointments with clients. I am providing advocacy services for even nurses that are being bullied into the C-19 shot to keep their job. And I will pick up my phone, and I will have 27 text messages and 30 messages on Facebook and 45 e-mails and signal telegrams or I am picking up the phone at the office: ”Please, you are the only one that can help me. Could you please help me, and I have my loved one in the hospital with COVID and they are not doing anything. They are doing nothing and they won´t let us in, and nobody will communicate with us. He says that he is scared, or that he doesn´t seem lucid to me, but they are telling me that he is lucid, and they are getting consent for things from him except for that he is not in his right mind”-all day long. So, when you (Dr. Ardis) called me the other day, I was absolutely exhausted. It is to the point where, am only one person: I live on a farm and I have my own kids and my own business and my own people that I am taking care of. So, anyone that I can get to – to help, as long as we don´t have someone circumventing us: it´s always the problem with the adults. We get our way, but man the fight has been intense recently. My answer to that is: my first thing I need you to do is call the units and ask for the in charge nurse and say: I am calling you to let you know that I am initiating the chain of command. I am not happy with my husbands care, and he is not lucid. And I am telling you that you should´t be making his medical decisions. Nobody is calling me for the medical updates or asking for my permission and I feel like he is being medically neglected, because you are not doing everything that you could be doing to make sure he gets better.
  Dr. Ardis: This is very important information. I din´t know before I talked to you that it is the in charge nurse that I need to talk to first. So, please be very distinctive what people have to ask for. So, it is in charge nurse, once you contact the unit, that I want to talk to. And then you want to tell them what?
  Dr.Michelle Rowton: Tell them: 1) 3) I am using those words that’ that you are not happy with the care 2) I feel like he is being medically neglected, everything that could being done, 3) that I have not been updated and talked to by the medical staff which blows my mind that we can´t communicate and update people, 4)and that you need somebody to call you back right away. So, when I initiate the change of command I always give a deadline. These people are very, very busy: they are short staffed because so much of the staff have left because of what´s going on in the hospital. Either they cannot ethically deal with this kind of chaos and bs anymore. They are not going to be ’vaccinated’ with this C-19 shot that is only ’emergency use’-all that kind of stuff. So, when you are hearing :’there aren´t enough beds’: like, there are more people in the hospitals now, but they don´t have enough staff to staff the beds. And you only have so many beds that you have staff for. So, you always give a timeline, so I give an hour: I need someone to call me back within an hour to let me know how we are going to rectify this situation. You need to set your alarm and write that you need to call back in an hour and say: hey, it´s been an hour and nobody has called me back, I need to speak to your manager. I need the manager to call me back in 30 minutes, otherwise I am going to gave to come up here and we are going to do it in person. I respect that you are busy, I respect that there are a lot of patients – but I am telling you that right now I don´t feel that my family member is safe and you are not responding to me.
  Dr. Ardis: Very good.
  Dr.Michelle Rowton: So if it´s during the week that a chain of command is one way and it is during the weekend the chain of command is a different way. So, you need to know that. ” I have someone that has been in the hospital since Sunday and it
  is Friday at 4:45, could you please help me! I am like: really, we should have done this on Monday morning or Sunday, do you know what I mean? So, the chain of command in the hospital during the day, during working hours is: 1) you have your nurse, but they are nor going to be able to do anything, they are doing patient care. It is the in charge nurse to handle problems. And you are going to be a problem, like ’I am a big problem for you’ is what you want them to understand.
  Dr. Ardis: And you need to be a big problem.
  Dr.Michelle Rowton: You need to be a big problem. Honestly, if every family would STAND UP and be a big – the hospitals would´t have time for this. They would be so overrun. Like, I try to make Facebook pages for hospitals in the area, that I could UNITE patients together and Facebook keeps blocking me- like they are on to me. And they are protecting the hospitals at all cost. So, your chain of command would be in charge nurse (nurse manager of the unit. Do not let them drive you to the case manager. They have ben on to me at this point and kind of: ’I have been talking to the case manager’. And I am like: case manager is useless – like zero % power, negative power.
  Dr. Ardis: I am telling you right now, the audience that is listening: 90% of them have no clue about this.
  Dr.Michelle Rowton: Right. The case manager is useless . Their job is to make sure that things are organizedfor discharge and that they have charted so that the insurance or Medicare will cover the things. They are really not helpful. I don´t mind running over one if that´s trying to get into my way if I needed to- not helpful, okey. So,1) nurse 2) director (usually you have directors of areas and above that you have a bigger director and past that you are looking at the administrative office). So, I go through the chain of command just to show: look, I am being respectful and I respect that you are busy. There is a way that we go about things in the hospital, so that when I get to the administration, I can say that: I called in charge nurse — 17:46 minutes into the video

 24. video, Funeral director John O’Looney blows the whistle on mass deaths from covid -2021-09-16
  article, SECRET HOLOCAUST: Are millions of vaccine victims disappearing into mass graves?
  Thursday, September 16, 2021 by: Mike Adams
  A very important interview with John O’Looney from Milton Keynes Family Funeral Services in the UK is spreading like wildfire across the ‘net. It reveals truly shocking, disturbing information about hospitals mass murdering patients in the name of “covid,” and shuttling a steady stream of bodies to funeral services.
  video, Funeral director John O’Looney blows the whistle on mass deaths from covid -2021-09-16
  Watch it here: Bit chute https://www.bitchute.com/video/gigUyK3yLtMU/
  Funeral director John O’Looney (from Milton Keynes Family Funeral Services in the UK)- the video (I just posted) says: ”Delta variant is widely recognized within the NHS (The National Health Service is the umbrella term for the publicly funded healthcare systems of the United Kingdom)- as vaccine injury. It´s not a virus. It´s vaccine injury. ” What they call a ”variant” (they come up with a new every other month) isn´t a variant: it is to get you used to the idea of there being a variant. They have begun to inject children. What will happen is that they will get sick and die as a direct result of these injections. It will swiftly be labled as a new variant. They will parade actors and berieved parents on the TV, mainstream media urging you to get a jab and protect the children. It´s a certainty and it will happen. I am 100% in my mind, and I have no doubt. And If you are in any doubt: take a look at what is going on and who is passing away. They are all jab recipients. If you know a director with an ounce of honesty and integrity will tell you that. Since I went public I have had about 45 different funeral directors of people working directly in the industry that have directly reached out to me.They are very aware of what´s going on. They are all very, very scared and frightened. If they are willing to murder people the way that they are dong, I suspect that they won´t think twice about silencing people like myself. And I know my days are numbered for daring to speak the TRUTH. The reality is that there is no covid pandemic: and I am living proof of that. It´s all designed to get you to believe it and to take the jab. What I have heard through the wide network of funeral directors in maybe a 50 or 60 mile radius: children have died in Covid since the pandemic began. Not a single one, not a single child has passed away from Covid that I am aware of. And I would be aware because it would be big news, you know. I don´t doubt somehere they will magic up some child deaths and lable them with C..id deaths, since they have done that with many other deaths. There are NO children that have died fromn Covid. There is NO reason whatsoever to put these gene therapies into children. None at all. It is absolutely indefensible. And the fact that they try to coerce the child at 12 years of age to give consent, when they can´t consent to sex, they can´t buy a beer and they can´t marry and they can´t vote. Here we have a DEPOPULATION AGENDA, and the DEPOPULATION is two fronts that they attack on:1) to kill people- I have seen that as a funeral director, 2) to sterilize or disable children – to STOP them from repopulating later on in life. You have to remember that a child at 12 who is given an injection that is going to affect their fertility: when will that become a parent: if they don´t die and they are not sick. It´s going to be I0 years really before anyone knows. And I can tell you, that´s what is happening. I am utterly convinced. And I have had 44-45 funeral directors (from different companies) : workers have reached out to me and they say they are very scared, and they totally agree with me. I have spoken to nurses in 20-30 years and I have also spoken to doctors and professors. And more hurryingly a large number of victims, an ever growing number of victims and people that have kind of said: thank you so much for reaching out to me, because there is nowhere else to go, because nobody is listening to them, they are so busy oppressing them, and blackmailing them and coercing them to line up for jab that is killing them. Now, the one thing that is going to happen, is to children. The second thing that we are going to find in the NHS they are in the same circles that I am. They see what´s happening. And I can tell you, that they see the sufferings before the diseased come to me: they know full well, that the Delta variant is vaccine injury- and I have had that confirmed to me by a plethora of medical specialists. One of them I looked after last year. He lost his partner, and he *confided in me (*confide =berätta något i förtroende), and he said the jabs are extremely dangerous, please John don´t touch the. And this man has a family and he said: he would never take it, ever, because the jabs are extremely dangerous. He went on to explain to me, that the testing procedures (the jab) were actually getting through 200 rhesus monkeys a week. That is testing. The animals were all dying, so they stopped animal testing. This is the same stuff they are putting in your veins in these immunization centers -for a free taxi ride, for reduction in your jail time. You know, it´s not right. It´s not normal. Why can´t people see that? But we have now got people everywhere that are so convinced because thay have had 18 months of brainwashing that they believe it and thetý are scared to death. And children walk to scool with a MASK onin the open air. People are sitting in their cars because they are all terrified. And they are not being told the TRUTH. The TRUTH is: that it is these injections that are damaging and killing people, and I am seeing that first hand as a funeral director. I need to tell people, because if I don´t put my head above the *parapet and sacrifice myself: who else is going to? It will be no good me reflecting from the massive new holding centers they´ve bulit globally everywhere. You know, there is massive holding centers: brand new prisons. We have been talking as a society about prison overcrowding for decades- I am 53 now, and I have heard it been talked about for decades. So, we are now in point of time where economies globally on their knees: they are on their knees! and yet they´ve found the money to build super prisons, super huge internment camps. What do you think guys they are for? They are for people who won´t take the jab. They are going to call them quarantine camps, *FEMA camps. They are going to put you in these camps, and I tell you: you will swiftly be dispatced and you will be called a Covid death. We are seeing exactly what we saw allegedly in WW2. The one locally is one called: They are going to take around 30.000 people with a lot of exits. I urge everyone to go on Google and take a look at it (search: wellingborough prison). They have a crematorium next door and they have a huge noratory next door. You tell me what it is for in this place and time that we are now. Why do we need these facility buildings when the economies are on its knees? Who is it benefitting and who is it for? I would suggest that it is for those people who would not accept these lethal injections. Because over the next five years you are goiung to see pretty much everyone that you know and love will eventually die if there if they are a vaccine recipients. And things I have heard from far more qualified specialists than me, highly respected men: universally acclaimed: and I am seeing a start of that as people are coming in: people in there in their 40´s and 50´s and a giy in the 30´s. They shouldn´t be dying, they shouldn´t be gaining heart conditions, they shouldn´t be suffering strokes. And that is happening right now: it´s happening in children. When will people wake up? Will it be when children die? Or will they believe stories about new variants? I can tell you that is what they are going to say: it´s a brand new variant and it is targeting children: we all have got to ”PROTECT” the children. And they may well mandate on the back of that. And then manhunt begins and they will be able to fill up these new quarantine centers, won´t they?
  I have been in touch with a number of people, and globally: from New Zeeland and Australia. My heart goes out to you.
  The only thing that´s going to save Australia is that you have to stand up.
  ’The Crowhouse’: People stand up and they push back, but it´s not enough. Not enough people understand that it is a fraud. And it is: it is a quantifiable fraud
  John: You are the power collectively. The way they are chipping away society, pretty soon you are going to be dragged off to these camps. How many people are going to come out of their houses and stop that happening? If you don´t help yourself, nobody else will, I can tell you: and you will be rounded up into these camps. There will be an ”outbreak”” of COVID in these camps and you will see people …. Some people will buckle and accept this lethal injection just to be released just to be on home lockdown. The time is now to do something, because I can tell you, it will be no good us reflecting in 12 months time inside a prison cell and wishing that you had done something. Wishing to say to your children: the time is now to do something is now. If you are in the industry, you need to speak out. If you are in NHS and you are about to loose your job because you are refusing those ”vaccines” that you know is doing this damage: for Christ´s sake, speak out. You owe it to people. And very interestingly: the Hippocratic code, the ”hypocritical code” as I call it now, in hospitals. It was revised in 2001 to omit the wording ”WE WILL DO NO HARM.” Just to give people license now to harm people. I have spoken to nurses who have been called into rooms and been told by senior medical management teams to deliver a dose of 60 mg of Midazolam of fatal dose to patients. Patients are not even dying – patients labeled with ”covid” in a fundamentally flawed process . The PCR test should never be done on more than 10 cycles. The guy who invented that test … and incidentally he is dead now (he died a while ago). They are doing 45 cycles. So, the way it works is: if you are a cancer patient you go in hospital for palliative care and basically palliative care will deliver food half way: it menas you will starve to detah with a morpine drive in you. And don´t get me wrong, for some people that might be a merciful end, and I can respect that. But the key adamant here is CONSENT. And these people have DNAs placed in them and thet are being coerced and blackmailed and forced into signing these consent pathways: and people are not even dying. People that were designated as Covid: ther is NO science behind the test for Covid. The guy who invented it said that. And yet they are driving forward and killing people. What more do you need to know? And now they target your children. What are you going to do? Are you going to allow it? Are you just going to roll over and be led off to a camp? You know, there were enough good people out there to make a difference, but only a few work collectively out there to do that. As I have said befoer: the only people that will save you guys is you. I have listened to what your government said over there (Australia): it´s a joke, it´s barbaric, there were echoes of Nazi Germany in there. You are being blackmailed, coerced and forced and every crime under the sun: threaten you with your job, you can´t see your mom, you can´t travel, you can´t work, you can´t go out, you can´t go food shopping, you can´t go to a kids play park. These are fundamental human RIGHTS that you´ve lost. And it could only ever end in one way with a Gestapo outside your house leading you off to an enternment center. And that´s where it will end, and it will end the same way here. I would suggest that Australia probably is the test. Although there is a big place, there is no way to go. So, I would urge you guys to band together and to collectively and take action. I am not encouraging crime, but you are victims of crime. So, what are you going to do? All I can tell you as a funeral director and I have watched and adresses well over a hundred Covid cases: many of them still warm. You are being lied to. Please contact me to verify who I am and I am willing to talk to you. We all leave a legacy, and if my legacy is TRUE and honesty and I have saved one of you out there: your family is just as important as mine. If that´s my gift to the world before I swiftly despatch from here: i`ll take it.
  ’The Crowhouse’: Thank you for this conversation John
  John: You are more than welcome. And share this message, because this is a message I can´t get out there without you too share it. I would everyone to share far and wide.
  -the end-

 25. Brave Nurse SGTReport|Nurse Exposes CDC & Fauci | Covid Vax Lies | IMPORTANT DOC LINKS – 2021-08-24, Brighteon (JourneyOfAdam)
  This is medical tyranny. If you can´t decide what goes into your body, you have NO FREEDOM. You think this is going to STOP with an experimental shot: Think again!
  Jag är sjuksköterska (Nichole) och jag började min karriär som sjuksköterska år 1994. Jag gör mycket utrymmesplanering, så jag får mycket data när jag tar emot information om en patient på sjukhuset. Vad jag har sett har kränkt (mortified) mig på många sätt eftersom jag fått vetskap om många hälsotillbud som jag aldrig har hört talas om npgonsin under min karriär. Det går inte att säga att det är tillfälligheter längre. Pfizer verkar vara den som orsakar mest skada och Moderna kommer på andra plats. Jag ser patienter som urinerar blodklumpar. Jag ser folk som har tumörer vilket inte fanns där innan eller återfall av cancer som avskrivits för flera år sedan. Jag ser patienter med förändrat mentalt tillstånd. Andra har ådragit sig paresthesia (domningar i extremiteterna), skador på hjärtat, neurologiska skador, stroke, hjärtattack och även dödsfall.
  Journey OfAdam: Är det så att det är de so tagit C-19 injektionen som är på sjukhuset?
  Nichole: Vad jag vet är att det är så många som tagit C-19 injektionen som kommer in till sjukhuset med dessa svåra biverkningar. Jag tar hand om patienter 50 år och uppåt. Men konversationer med kollegor runtom i landet bekräftar att dessa patienter är i alla åldrar. Vi vet från VAERS att barnen drabbas av mycket allvarliga biverkningar.
  Journey OfAdam: Låt oss prata om VAERS data. Ignoreras det att det är runt 100.000-tals som skadats och runt 10000 dödsfall associerat med detta C-19 injektionen: diskuteras detta överhuvudtaget?
  Nichole: Det diskuteras inte överhuvudtaget. Det är total tystnad. Man tillåts inte ens att närma sig ämnet. Det enda sättet på vilket jag har kunnat närma mig ämnet var på avstånd då jag talade med en vårdaktör som var chockerad över att det existerade ”*break through” cases. De kände inte ens till detta. * *break through C-19 cases” = att personer som tagit C-19 injektionen infekteras och insjuknar i COVID.
  Journey OfAdam: Jag talade nyligen med en kvinna vars man insjuknade i lunginflammation och måste tas in på akuten. De tvingade honom till att ta ett PCR covid test, vilket naturligtvis kom tillbaka positivt eftersom de kör för högt varavtal. Och de körde direkt igång med deras ”COVID protokoll” och de sa att det var COVID lunginflammation. De varnade henne och sa: ”Förbered dig på att stanna här i sju dagar och han kommer troligtvis att kopplas upp till en respirator.” Hon räddade sin mans liv pga att hon tvingade dem att ge honom intravenöst C-vitamin. De lämnade sjukhuset efter 3 11/2 dagar senare. Vi vet att det finns hälsosamma protokoll som: Ivermektin, zink, och intravenöst C-vitamin. Men detta är inte covid-protokoll som används på sjukhusen, eller hur?
  Nichole: Nej, nej inte överhuvudtaget. De tänker inte ha några diskussioner: de tänker inte underhålla något samtal som inte är i överensstämmelse med det korporativa ljugandet: om de monoklonala antikroppar som du behöver kvalificera dig för annars måste du åka hem och vänta tills att du blir tillräckligt sjuk för att få behandling på sjukhus och kopplas upp med syre eller kopplas upp på respirator. Jag känner till en familj (som inte tagit C-19 injektionen) och de sändes hem med ett positivt PCR test. De blev så sjuka att de helt enkelt inte trodde att de skull eöverleva. Familjen fick sedan möjlighet at tfå tag på Ivermektin genom en alternativ läkare och hon frun tillfriskande inom 72 timmar och kunde återgå till hushållsarbe och hon testade negativ för covid. Hennes make återhämtade sig också inom72 timmar, fast det tog lite längre för honom att kunna ta sig ur sängen.
  Journey OfAdam: Vad beror denna kognitiva dissonansen på?
  Nichole: Du uttryckte detta väldigt bra. Jag har inget bra svar på frågan. Det är som att gå omkring i en Zombie apokalyps. De kallar oss ’förnekare av vetenskap’.Jag anser att det är de som förnekar vetenskapen. Det finns ingenting de gör som är logiskt. Det finns så många enkla och billiga behandlingar som överväger deras kostsamma och experimentella terapier. Jag är helt bestört över våra hälsovårdsinstitutioner. Jag anser at tde sänkt sig så lågt.De är fyllda av bedrägeri. Det är hjärtskärande at se det som har inträffat inom sjukvården. Det som jag har älskat i så många år i att försöka hjälpa liv och förbättra liv: det känns som det har försvunnit helt och hållet. Det finns ingen möjlighet att föra in samtalet på hur vi faktiskt kan hjälpa människor överhuvudtaget så att de kan tillfriskna och åka hem och gå tillbaka till sina liv.
  Journey OfAdam: Din berättelse påminner mig väldigt mycket om ”the firemedic” och ”the firemedic” kan inte väcka någon i hans brandkår om de faror att det nu ska bli obligatoriskt att ta detta experimentella C-19 injektionen. Det känns som många av oss befinner sig i en skymningszon. Många kan tänka kritiskt och det finns de som vägrar att tänka kritiskt eller är oförmögna at tgöra så.
  Nichole: Kommer du ihåg när CDC skrev för ett tag sedan om ”the Zombie Apocalypse Preparedness”? De sa att det inte var på riktigt att det bara var ett skämt. Nu kan jag säga att det är verklighet åtminstone inom den generella, stora hälsovårdsinstitutionerna som jag jobbar åt, så kan jag säga att det är som en Zombie Apocalypse.
  Journey OfAdam: Runtom i världen drar de läkare inför etikprovningsmyndigheten och hotar att ta ifrån dem deras läkarlicenser för at de vågar varna för farorna med C-19 injektionen. Detta har hänt Dr. Samuel White i Storbrittanien och Dr. Carrie Madej (USA) och andra. Oroar du dig över att de kan göra samma sak för t du vågar tala öppet omdessa saker?
  Nichole: Ja, det gör jag. Jag vet att det kan hända mig med. Du och jag älskar Herren. Jag förstår att detta är ett andligt krig. Detta handlar om något helt annat än individer eller organsationer. Jag är rädd för att de kan dra in min sjuksköterskelicens eller utmana mig eller hota mig på något sätt, men jag anser att det är mitt ansvar och jag är skyldig att tjäna de människor som jag ansvarar för: vilket är långt större än rädslan för att förlora sin licens. När jag tog min sjuksköterske examen så fick vi avlägga en ed: att inte skada. Jag tog till mig detta av hela mitt hjärta. Att inte våga tala ut om dessa saker och att inte göra allmänheten medveten om det som pågår och undervisa folk och framföra de korrekta behandlingar är att skada. Jag har troligen väldigt kort tid kvar innan de kommer dra min licens, och jag accepterar detta. Jag tänker inte böja knä och överlämna mig och spela med i det de säger åt oss att göra. Det är fel, det är inte vetenskap och det är inte säkert. Det får inte vara möjligt för någon att tala om för dig vad du kommer göra med en medicin i din kropp. Gud har gett oss rättigheten att välja vad vi väljer att inta i vår kropp: och vi behöver utöva våra rättigheter till varje pris nu för annars kan vi inte ens föreställa oss vad som kommer inträffa.
  Journey OfAdam: Du ger mig gåshud. Du säger: att det inte enbart är vår rätt utan att det är vårt ansvar at ta hand om detta tempel, våra kroppar som getts oss av vår Skapare. Det är inte enbart vårt ansvar att inte förorena människans blod: och det är exakt det som sker med detta experimentella C-19 injektionen. C-19 injektionen FÖRORENAR MÄNNISKANS BLOD. Tyska läkare och forskare pekar nu på dessa skräckbilder som visar det förskräckliga saker som pågår i blodet bland de som tagit C-19 injektionen. Det är en skräckscen vad som pågår med människors blod. Blodproppar som vi ser är bara toppen på isberget.
  Nichole: Ja det stämmer. Vi har inte minsta aning om vad som kan komma att inträffa. Vi har ingen data eller några bevis för att kunna tala om vad vi kan förvänta oss i framtiden. Men om vi ser detta under ett år, så kan jag inte ens börja föreställa mig vad som väntar oss. Vi måste sätta STOPP för detta. Jag talar till alla inom hälsovården. Ni behöver ställa er frågan ….Ni behöver se inåt i era hjärtan och sinnen och ställa er frågan: Vi tog en ed att inte skada, det som sker nu matchar inte vad de säger till oss och vi tog en ed att inte skada .Vi har makten att stå upp och STOPPA detta vansinne som pågår nu. Vi behöver inte gå ut på gatorna och ställa till uplopp. Det vi behöver göra är att säga NEJ, att detta är inte rätt. Vi måste stå till svars för mänskligheten och vi måste göra det som är rätt. Om vi alla fattar vårt beslut att stoppa detta nu på ett respektfullkt sätt, så kan vi alla göra skillnad.
  Journey OfAdam: Ja, detta kallas för ”PEACEFUL NON-compliance (motsträvighet).”

 26. Över 80 % av kvinnorna som fick första injektionen i första trimestern fick missfall, mot normala 11-16 %.

  Study Shows That Up To 8 In 10 Women Had A Miscarriage After Getting The Covid Vaccine Before The Third Trimester

  A recent study in The New England Journal of Medicine has some shocking results about pregnant women who received the Covid vaccine early in their pregnancy.
  The June 2021 study called “Preliminary Findings of mRNA Covid-19 Vaccine Safety in Pregnant Persons” purports to study the effects that the Covid vaccine has on pregnancies, including miscarriages, stillbirths, anomalies, and live births.

  https://www.eviemagazine.com/post/study-miscarriage-rate-covid-vaccine?

  1. Jag läste artikeln, rapporten och några av kommentarerna till artikeln. De har gjort en hel del antaganden och kreativt bollande med siffrorna, så påståendet i rubriken har med största sannolikhet väldigt liten täckning i forskningen.

   1. Vad ger det oss andra att du presenterar ett eget påstående utan några fakta som vi andra kan granska? Vad avser du med ”antaganden” och ”kreativt bollande med siffror”? Hade varit värt att veta. Som det är nu så är din argumentation lika med de som försvarar narrativet, som inte bemöter fakta utan hånar bort dessa, kanske för att fakta inte kan motsägas sakligt? Bara undrar.

  2. Tack för att du visar den rapporten då jag går i planer att skaffa barn i år, och har fått påtryckningar redan förra året om att ta vaccinet och att de nu går ut på nyheterna och säger att gravida MÅSTE ta vaccinet, annars föds barnet för tidigt. Visste inte om statistiken för missfall och vaccinet. ALLA vill trycka på att jag ska ta vaccinet trots att jag är livrädd för det och markerat väldigt tydligt att jag INTE tänker ta det, utpressning eller inte.

 27. Från FHM får man bra statistik väldigt bra faktiskt. 13 376 70+ har avlidit (totala antalet avlidna 15 040), 2 406 har varit inlagda på IVA knappt 1 000 har avlidit inom 30 dagar efter inläggning (ni säger 3 821 C-19 primär dödsorsak…. så 12 400 70+ har avlidit utan vård på IVA kan det vara precis så hemskt som dessa siffror säger…. förmodligen

 28. Är det konstigt att många fler inrapporterade biverkningar kommer in? Hur ofta vaccineras nästan ett helt folk samtidigt tänker jag.

 29. För att statistiken över biverkningar ska vara relevant att analysera måste de jämföras med biverkningarna av Covid 19. Ni borde också redovisa antalet vaccindoser om ni redovisar misstänkta biverkningar.

  Man kan konstatera att de flesta som blir sjuka i Covid inte blir allvarligt sjuka och att de flesta som tar vaccinet inte får allvarliga biverkningar. Men åt båda hållen finns det undantag. Vad är egentligen värst? Är den största risken sjukdomen eller vaccinet?

  Jag har jämfört antalet dödsfall där den avlidne hade covid (nedan ”covidfallen”) med antalet fall där dödsfall där vaccinbiverkning är misstänkt orsak (nedan ”vaccinfallen”). Jag vet att alla anmälda biverkningar inte är granskade, men kan läsa mig till att de allvarliga rapporterna prioriteras.

  Totala covidfallen är 14 454 döda den 8 november. Vaccinfallen är 323 döda (253 för Comirnaty, 28 för Spikewax och 42 för Vaxevira).

  Låt oss titta närmare på personer under 70, som generellt är friskare än 70+. Där är covidfallen 1 664 st. Vaccinfallen är 60 st (41 Comirnaty, 8 Spikevax, 11 Vaxzevira).

  I åldern 0-69 är det alltså 27,7 ggr så många som dött med covid än de som avlidit och vaccinet är en misstänkt orsak.

  Om siffrorna varit de motsatta, DÅ hade jag varit vaccinmotståndare precis som ni!

  Källor (jag kan tyvärr inte göra direktlänkar):
  https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistik-om-covid-19/statistik-over-antal-avlidna-i-covid-19/
  chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.lakemedelsverket.se%2F4abc65%2Fglobalassets%2Fdokument%2Fbehandling-och-forskrivning%2Fcoronavirus%2Fmisstankta-biverkningar%2Fcomirnaty-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-11-10.pdf&clen=1053886&chunk=true
  chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.lakemedelsverket.se%2F4abc79%2Fglobalassets%2Fdokument%2Fbehandling-och-forskrivning%2Fcoronavirus%2Fmisstankta-biverkningar%2Fspikevax-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-11-10.pdf&clen=1014640&chunk=true
  chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.lakemedelsverket.se%2F4abc85%2Fglobalassets%2Fdokument%2Fbehandling-och-forskrivning%2Fcoronavirus%2Fmisstankta-biverkningar%2Fvaxzevria-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-11-10.pdf&clen=1014957&chunk=true

 30. Det vore intressant att se åldersfördelningen samt medelåldern på de som dött med Covid och de som dött pga covid-vaccinering. Jag har letat, men kan inte hitta faktaunderlag.

 31. Precis som med Microsofts virusprogram, antivirus och uppdateringar, fungerar också covid-19 vaccinet, med alla sina uppdateringar och nya attacker av virus. Vilket sammanträffande..
  Soros byggde labbet i Whuhan där covid viruset utvecklades.
  Bill Gates har stora intressen i bl.a. Pfizer och Pfizer har aktier i Microsoft.
  Och uppkomlingen Suckerberg ser till att ”rätt” information når ut till folket!
  Ursula von der Leyens köper vaccin för miljarder för EU med våra pengar, men vägrar att visa hela köpekontraktet.
  Internationella skrupelfria storskurkar som snarast möjligt borde sättas i fängsligt slutförvaring!
  Janne

  1. @Janne Intressant, och enligt uppgifter på nätet är Ursula von der Leyens make Heiko von der Leyen sedan december 2020 VD för det amerikanska vaccinbolaget Orgenesis som specialiserat på genterapi, och som har fått i uppdrag att tillverka vacciner mot Covid-19. Så de har således ett ekonomiskt intresse, förutom alla andra intressen, och ingen kan väl påstå att inte pengar är ett drivmedel? Enligt uppgift har tillverkarna av ”vaccinerna” gått från noll till många hundra miljarder i profit, årligen, och med eviga ”påfyllningar” kan de nog trygga pensionen rätt bra. När övergår en konspirationsteori till en konspiration? Var det stillsamma mötet i januari 1942 i villan i Wannsee bara ett kafferep, eller var det en konspiration? Nu dras det upp motsvarande riktlinjer och samordnas organiseringen av massattackerna och masshysterin mot ”ovaxxade”, där även de västliga demokratierna nu har börjar ägna sig åt interneringar och straffrättsligt tvång mot de enda kvarvarande friska människorna som inte sprutat in covid i kroppen.

 32. Snälla ni gå och vaccinera ner. ❤️
  Häromdagen avled en vän och kollega hastigt på grund av Covid.
  Vi måste få stopp på den här skiten.

 33. Avslöjande citat från Vetenskapens värld, ”Coronakampens pris” på SVT: ”Fler personer dog under förra året av rökning än av Corona, ändå är inte cigaretter förbjudna att rökare sätts inte i fängelse”. Intressant eller hur? Hur kommer det sig att man inte masshypnotiserar världens befolkning att socialt stöta ut rökare, internera rökare, sparka rökare från deras arbeten, bötfälla eller extrabeskatta rökare som inte slutar, hindra rökare från att besöka näringsställen, kräva att rökare betalar för sin egen vård, kräva att rökare håller avstånd till anständigt folk, trots att rökare sprider livsfarliga ångor till sina medmänniskor. Så vad är det som pågår? Detta är ju avslöjande.

 34. Hej, ingen vaccinering är idag obligatorisk. Sverige har däremot begränsat rörligheten för icke vaccinerade för att skydda befolkningen av vilken gruppen anti vaxers som ni tillhör är en del. Visst har vaccin biverkningar det sticker ingen under stol med. Att injiceras med en saltvattenspruta triggar biverkningar för mer än 30% av de som tror att sprutan innehåller vaccin. Så stark är trons påverkan på vår kropp. Den allmänna skepsis som grupper som denna skapar gentemot vaccin utsätter dels er själva för risk men att utsätta sig själv för risk är en rättighet. Annars hade sprit, rökning, cykling utan hjälm osv varit förbjudet. Men på samma sätt som vi kräver att man är nykter för att framföra bil så har vi begränsat ovaccinerades möjligheter att röra sig I samhället för att skydda alla andra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Kommentera via Facebook

Fler inlägg

Visselblåsare, här samlar vi de modiga

Visselblåsare från hela världen larmar, nu är det dags att få fler att lyssna.Oberoende vaccinutvecklare, sjukvårdspersonal, begravningsentreprenörer, anhöriga till drabbade och alla

Låt oss hålla kontakten

Just nu skickar vi inga mejl men om fler av våra kanaler i sociala medier stängs ner (Twitter blockerades snabbt) så fortsätter vi kampanjen via mejl och och hemsidan. Vi spammar inte och delar inte vidare dina uppgifter.