(ej publicerad) Intervju med reporter på Aftonbladet

En reporter på Aftonbladet hörde av sig i början på juli 2021 och ville veta mer om kampanjen. Undertecknad tog sig tid att svara på frågorna men när alla frågor var besvarade och jag godkänt en av reporterns nedkortade versioner av mina svar så sa någon på Aftonbladets redaktion stopp.

Vi väljer därför att publicera frågorna och svaren här istället så att fler kan ta del av det som sades. Ingressen är vår egen.
—–

Intervjun:
Kavla ner startades 4 juni som en motreaktion mot kampanjen Kavla upp. På ett par veckor hade Kavla ner fått fler följare på sociala medier än Kavla upp och i dagsläget har över 200 personer valt att stå upp för rätten att Kavla ner genom att fota sig och skriva en motivering som sedan publicerats på kavlaner.se, Facebook, Instagram och Telegram. (På Twitter censurerades Kavla ner redan efter ett par dagar och därför syns kampanjen inte där). Kampanjen följs nu av flera tusen personer på sociala medier och intresset för att delta är stort.

En av grundarna är Alex, som egentligen heter något annat.

– Vi vill vara anonyma i dagsläget för att kunna fokusera på kampanjen och inte ägna tiden till att försvara oss från påhopp eller hotfulla människor som agerar i affekt. Detta handlar inte om oss som startat kampanjen utan om att vi tillsammans behöver stå upp för vår mänskliga rättighet att kavla ner.

Varför har ni startat den här kampanjen?

–Det här uppstod spontant. När ”Kavla upp” lanserades var det många som reagerade inklusive jag som tycker att det är extremt problematiskt att de vill skapa en hype att vaccinera sig med ett experimentellt läkemedel. Syftet med vår kampanj är att upplysa om att man inte behöver delta i det här medicinska experimentet genom att ta sprutan. Det finns ingen nyanserad debatt, alla som kritiserar den så kallade massvaccineringen censureras och det tycker vi är en väldigt oroväckande utveckling. 

Varför upplever ni en oro för vaccinet?

– Jag själv är ingen ”anti-vaxxer”, jag har tagit alla vacciner tidigare, men det här är någonting annat och jag tycker att det är konstigt att man inte pausar den här nödgodkända behandlingen när det strömmar in rekordmånga rapporter om allvarliga biverkningar.

Omkring tre miljarder har vaccinerat sig hittills världen över, och av dem är det en ytterst liten andel som rapporterat biverkningar. Påverkar det er syn på vaccinet?

– Det har rapporterats in rekordmånga misstänkta biverkningar varav över hälften är alvarliga, inklusive död. Vaccinet är nytt och vi vet inte än hur det kan påverka oss långsiktigt. Nu erkänns t ex ökad risk för  hjärtmuskelinflammation som en biverkning av Pfizers injektion. Sedan finns många rapporter om hjärtattack, stroke, blodproppar och många fall där kvinnor har drabbats av märkliga blödningar. Det har även framkommit att spikproteinet som produceras i kroppen sprider sig från injektionsplatsen och samlas runt vitala organ där det orsakar stor skada. Nu kräver läkare över hela världen ett stopp för den sk massvaccineringen och även i Sverige finns läkaruppropet som kräver detta.  Det är dags att vi lyssnar på dessa kritiska röster och inte bara på vaccinindustrin. 

Så egentligen riktas ”Kavla ner” främst till unga personer?

– Jag tycker att alla som inte vill delta i det här experimentet ska veta att de inte behöver göra det. Ska man göra det, i det här fallet ta ett nödgodkänt expermintellt läkemedel, ska man vara medveten om riskerna och biverkningarna.

Fler än 15 000 människor har dött i covid bara i Sverige. Finns det inte en rädsla för att bli sjuk av viruset om ni inte tar vaccinet?

– Enligt experter så är riskerna med detta så kallade vaccin större än risken att bli allvarligt sjuk av viruset när det kommer till unga och friska personer, antagligen för äldre friska personer också. Då är det fel med en massvaccinering. Sedan så har inte 15 000 dött av Covid i Sverige. I region Stockholm beräknade man att 17 % dog av Covid primärt av de boende som avled på särskilt boende och i Region Östergötland beräknade regionen att 35 % av de avlidna dog primärt av Covid. I USA beräknar CDC att endast 6 % har dött av Covid enskilt. De andra hade andra bakomliggande sjukdomar som ansågs ha bidragit mer till dödsfallet. Medianåldern på de som dött med Covid är för övrigt 84 år i Sverige

Det finns också personer som fått sina bilder inskickade till ”Kavla ner” som bett er ta ner dem, eller som gjort det som ett skämt. Hur vet ni att de som skickar in bilderna till kampanjen är seriösa?

– Det har kommit in en del bilder på slutet som folk bett oss ta ner, eller som inte varit seriösa. Vi har infört ett kontrollsystem nu.

Det viktiga nu är att folk ska veta om riskerna och ge ett tydligt samtycke om de vill delta i detta uppenbarligen riskabla experiment.  Och barnen ska absolut inte tvingas delta i detta. Alla som vill ska kunna kavla ner med gott samvete. 
16 svar

 1. Vad har du för källor till statistiken och riskerna med vaccinet? Tänkte att det skulle vara intressant att läsa mer!

  1. Här en källa:
   Rapporter till Svenska Läkemedelsverket om misstänkta biverkningar från C-19 vaxxin, 21 juli 2021:

   156 nya rapporter med allvarliga biverkningar
   4 av dessa är döda

   Totalt döda 2021: 268

   Under 20 år: 1
   Under 50 år: 6
   Under 70 år: 39 (2 nya denna vecka, medelåldern på de vax-döda sjunker)

   Mörkertalet över döda efter vaxet är stort, för detta är frivilligt insända rapporter.
   Rapporterna indelas i lindriga resp. allvarliga

   Antalet allvarliga rapporter: 4.475 (av de 6.416 handlagda)
   Från sjukvården: 2.562 (85 nya)
   Från konsument: 1.913 (71 nya)
   Varje allvarlig rapport innehåller minst en allvarlig biverkning.
   En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller annan medicinsk viktig händelse.

   Läkemedelsverket (Veronica Arthurson) hävdar den 18 juli i ett pressmeddelande att alla biverkningar och dödsfall är förväntade konsekvenser av injektionerna. SR, Ekot, är anmälda till granskningsnämnden för att okritiskt förmedla denna information.

   Rapporter totalt: 58.382
   Ej handlagda: 51.966
   Handlagda: 6.416
   Inkomna i veckan: 556
   Handlagda i veckan: 215

   Döda med covid i Sverige, under 50 år :
   Totalt: 155 personer
   2021: cirka 40 personer
   Här finns tydliga riskgrupper, dvs underliggande sjukdomar, D-vitaminbrist och fetma.
   Enligt läkarnas rapporter om dödsorsaker så är det 15% av dessa som dör av covid, dvs 23 personer totalt, 6 pers 2021
   Utrikesfödda är överrepresenterade i denna åldersgrupp
   Källa: Socialstyrelsen (18 juli)

   Rapporter till Norska Läkemedelsverket om misstänkta biverkningar från C-19 vaxxin, 20 juli 2021:
   Totalt: 21.724 (994 nya)
   Handlagda: 13.107 (555 denna vecka)
   198 dödsfall (en ny)
   11 under 60 år
   4 dog av blodpropp och blödningar (Trombose), med fastslagen koppling till vaccinet.
   Källa: Norska läkemedelsverket.no

   Covid-döda i Norge:
   Totalt: 799 (3 nya)
   Källa: Statista .com

   VEARS – USA
   En advokat i Ohio har stämt den amerikanska staten för att dölja sanningen om hur många som har rapporterats döda efter covid-sprutan. Officiellt är det 11.000 döda i USA, men en visselblåsare på VEARS hävdar att det är minst 45.000.

   Myokardit & Perikardit:
   EMA:s säkerhetskommitté (PRAC) har kommit fram till att hjärtmuskelinflammation (myokardit) och hjärtsäcksinflammation (perikardit) är biverkningar som kan uppstå efter vaxning med Pfizer och moderna-sprutan.

   Läkemedelsverket anser fortfarande att fördelarna uppväger riskerna med injektionerna. Läkemedelsverket uttalar sig generellt, utan hänsyn till riskfördelningen mellan de olika åldersgrupperna. För barn och ungdomar är dödligheten i C-19 0,00037%. För de över 90 år är dödligheten 3,5%

   https://www. lakemedelsverket.se/sv/nyheter/mojlig-koppling-mellan-covid-19-vaccinerna-comirnaty-och-spikevax-och-mycket-sallsynta-biverkningar?fbclid=IwAR1cY9yEsDVkn_MTuMochWtH70efSq0gOCiWXM0SOkTTuQ4lkE4MNqwNUmI

   Medicinskt experiment:
   Att använda vaxxination mot covid-viruset Sars-2 är ett medicinskt experiment. Inom EU har vaxxinen fått ”Conditional marketing authorisation”. Vilket betyder att man endast har ett villkorat tillstånd att använda dem. Ett villkorat tillstånd innebär att vaxxinet är otillräckligt testat, både vad gäller effektivitet och säkerhet. Ett villkorat tillstånd är provisoriskt och omvandlas till ett vanligt godkännande om de uppföljande studierna bekräftar de positiva egenskaperna. Om studierna misslyckas kan läkemedlet tas bort från marknaden. Ett experiment-vaxxin kan inte godkännas fullt ut förrän klinisk studie är fullbordad och dessa pågår nu. Massvaxxineringen ingår i studierna som avslutas:

   Pfizer 31 jan 2023
   Astra 21 feb 2023
   Moderna 27 okt 2022

   Försäkringar -Ersättningar:
   I dagsläget är det drygt 250 ansökningar om ersättningar från Läkemedelsförsäkringen, efter vax-skadorna. Med tanke på de nästan 5000 allvarliga rapporterna borde det vara betydligt fler.

   Informerat samtycke:
   Att utsättas för ett medicinskt experiment kräver ett ”informerat samtycke” när man vaxxinerar sig. Det sker inte, utan patienten måste själv söka informationen. Den som ger sprutan agerar därför oetiskt och möjligen olagligt – det får framtida rättegångar utreda. Det är individen som ger sprutan som är ansvarig för att allt sker korrekt, inte institutionen som vederbörande arbetar på.
   Först tillkom ”frivilligt samtycke” utifrån Nürnbergkonventionen. ”Informerat samtycke” kom till först 1957 i USA efter rättsfall gällande medicinska felbehandlingar.

   DELA GÄRNA

   Att dö MED och AV Covid …

   https://www.facebook.com/messenger_media?thread_id=1807441490&attachment_id=496939861392000&message_id=mid.%24cAAAAAExkhHCA8dmDq16wJQ03reVW

   Texten komme från Max Lundqvist inlägg här:

   https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158649722446795&id=668981794

 2. Hej
  Det är väl klart att läkemedels företagen är på hugget (stooora pengar i pipen). De är dock godkända enligt Läkemedelsverket. (inte nödgodkända)
  Från den ena ytterligheten till den andra, här verkar det vara tro på gud, på sig själv, på alternativa metoder, dvs en mer egoistisk syn på sig själv och samhället ”det gör inget gott för mig” Håller dock med om att med statistik kan man manipulera eller som Disraeli sade ”det finns lögn, förbannad lögn och statistik”. I texten står det ”rekordmånga, många, ökad risk, m.m. utan källhänvisning dvs det är bara tyckanden för att försvara sina egna tankar.
  Helt klart behövs det en objektiv analys, kanske lite tidigt att göra den nu men framöver.
  Det är fortfarande valfritt att ta del av erbjudandet i Sverige så vitt jag vet så varför?

  1. Enligt Läkemedelsverkets hemsida så är de godkända ja. Men enligt Europeiska Läkemedelsverket så har de bara ett Villkorat försäljningstillstånd. Så någon av de båda myndigheterna vilseleder eller ljuger för allmänheten. Jag gissar på den första.

   Varför informeras inte om att vaccinen har ett Villkorligt godkännande för försäljning?

   Borde inte Läkemedelsverket upplysa om att vaccinen som erbjuds endast har ett villkorat godkännande annars?

   Så här står det på Läkemedelsverkets hemsida:

   ”Läkemedelsverket ansvarar för att utreda, godkänna och övervaka vacciner mot coronaviruset (covid.19). Just nu finns fyra coronavacciner godkända i Sverige och EU.”
   Finns ingen info om att de endast har ett villkorligt godkännande.

   https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin#hmainbody3

   —-
   Så här står om Covid-vaccinen på europeiska läkemedelsverkets hemsida:

   Conditional marketing authorisation
   The approval of a medicine that addresses unmet medical needs of patients on the basis of less comprehensive data than normally required. The available data must indicate that the medicine’s benefits outweigh its risks and the applicant should be in a position to provide the comprehensive clinical data in the future.

   https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation

   More information can be found under ’Conditional marketing authorisation’.

   https://www.ema.europa.eu/en/glossary/conditional-marketing-authorisation

  1. Hej Johan,
   det går att läsa här om att endast 17 % bedöms ha dött av Covid som huvudsaklig orsak i Stockholm:

   ”3.1 Resultat
   I de allra flesta fall (75%) har covid-19 infektion bedömts bidra till att individen avlidit med ålder, skörhet och multisjuklighet som bakomliggande faktorer. I de fall (17%) covid-19 infektion bedömts vara huvudsaklig dödsorsak var individerna något yngre, piggare och somatiskt friskare med färre bakomliggande sjukdomar. I de fall (8%) annan sjukdom än covid-19 infektion bedömts orsaka dödsfallet var individerna friskförklarade från covid-19 infektionen och/eller hade drabbats av annan akut sjukdom eller skada.”

   https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2021/01/genomlysning-om-dodsfall-vid-sabo/

 3. ”…15% av dessa som dör av covid”. Att Covid bidrar till död i resterande fall är väl lika viktigt? Nästan.

 4. Hej kära Sverige – jag är svensk men bor i Italien sedan 1990 talet. Här rapporteras av lokalatidningar (fast inte på TV eller mainstream media) oavbrutet / dagligen – dvs sedan mass-Covidvax-kampanjen startade omkring februari 2021 – flera dödsfall efter sprutan (av folk i alla åldrar, men i sista veckorna även 16-åringar och yngre, sedan dom nu börjat spruta även barn – från 12 år och uppåt). Youtube videon som jag länkar till härunder samlar flera tusen sådana lokala tidningsutklipp. Ja, ALLA handlar om dödsfall kort tid efter sprutan – men detta är ju naturligtvis bara en bråkdel av de egentliga dödsfall och uppenbart många flera allvarliga skador – eftersom de allra flesta fall inte blir rapporterade / omtalade i övriga pressen. Man kan ju bara undra varför Sverige inte verkar uppleva en liknande katastrof – men vad som pågår nu i Italien är djupt skrämmande. Var snälla, kära kloka svenskar, att kavla ner – allesammans – för säkerhets skull. https://www.youtube.com/watch?v=IIPa6pcHba8

 5. Nu är det dags att ni vaknar upp och tar ert ansvar för hela Sveriges befolkning. Tyvärr är ännu inte vaccin-pass införts. Men det lär komma när ni lyckats smitta varandra tillräckligt många gånger. Ni ska hålla er inne till dess, långt borta från all offentlighet. Det gläder mig, och resten av världen, att ni åtminstone inte får resa utomlands…….

  1. Hej Erik,
   Jag finner inte några väl underbyggda argument för dina åsikter. Jag tror att fler än jag skulle vilja förstå vad som ligger bakom ditt sätt att tänka och tycka. Återkom gärna med data, statistik och siffror från trovärdiga källor som kan förklara hur du resonerar. Jag är uppriktigt intresserad av att förstå.
   Mvh,
   Carl

 6. Hej Carl,

  jag är infektionsläkare, vi vårdar för tillfället 15 patienter varav 14 är helt ovaccinerade, Sju personer, ålder mellan 31 och 59 år vårdas på intensiven, alltså i respirator. Några av dessa kommer inte att överleva. Jag har sett tiotals, mycket ångerfulla och ofta unga, antivaxxare dö.
  Jag är grymt irriterad på alla de perifera konspirationsteorier som sprid på sajter som denna. Ni måste uppenbarligen försöka hitta skäl för att ni väljer att utsätta resten av befolkningen för det ni gör. Inte minst oss i sjukvården. Vi vårdar nu 14 patienter helt i onödan. De har enorm dödsångest och förbannar sig själva för sin opposition mot bättre vetande. Vi är många som kommer att fira jul bland respiratorerna, smittan bland er ovaccinerade blir värre för varje dag ! Tänk på dig själv, men också på omgivningen.
  Erik Wettergren, infektionsläkare

  1. Hej Erik,
   Tack för ditt bidrag i debatten. Jag finner det dock märkligt att din rapport skiljer sig så markant från hur läget är i andra länder där det är vaccinerade som är i stor majoritet. Vilket sjukhus jobbar du på? Kan inte hitta någon Erik Wettergren när jag söker.
   Med vänlig hälsning,
   Andreas

 7. Vad fint att ni väljer att ta bort en läkares egna observationer. Förstår att det jag skrev inte gynnar era syften. Men blir ju också helt säker på vad det är för stollar som ägnar sig åt att hänga här. Vill ni ha vård ?
  Erik Wettergren, infektionsläkare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Kommentera via Facebook

Fler inlägg

Visselblåsare, här samlar vi de modiga

Visselblåsare från hela världen larmar, nu är det dags att få fler att lyssna.Oberoende vaccinutvecklare, sjukvårdspersonal, begravningsentreprenörer, anhöriga till drabbade och alla

Låt oss hålla kontakten

Just nu skickar vi inga mejl men om fler av våra kanaler i sociala medier stängs ner (Twitter blockerades snabbt) så fortsätter vi kampanjen via mejl och och hemsidan. Vi spammar inte och delar inte vidare dina uppgifter.