Kajsa Ekman, vill du verkligen att Sveriges grundlag ändras så att vaccinationstvång kan införas?

Nedanstående debattartikel skrevs och skickades in till tidningen ETC;s debattredaktion för fyra dagar sedan som ett svar på journalisten Kajsa Ekis Ekmans ledare i ETC där hon argumenterar för tvångsvaccinering. Då jag inte fått något svar av ETC publicerar jag därför mitt svar till Kajsa här istället. En kan tycka att ETC som nyligen publicerat en smutskastningsartikel om undertecknad och alla som kavlar ner skulle vilja höra argumenten för vårt ställningstagande. Men på tidningen tycks man tyvärr vara mer intresserade av att profitera på sin smutskastningskampanj än av en riktig debatt om sakfrågorna. Vilket jag beklagar då vänstern också behövs i denna kamp för mänskliga rättigheter.

—-

Bästa Kajsa Ekis Ekman,

Jag brukar uppskatta dina vassa och texter och din sista ledare “Ni ger människor ett val – och blir sedan bestörta över att folk väljer” har en viktig poäng med den ologiska vreden mot de som väljer att inte kavla upp. Men din premiss om att alla måste vaccineras för att stoppa covid-19 är felaktig och därmed även slutsatsen att tvångsvaccinering är enda lösningen. 

Att alla måste vaccineras för att covid-19 ska försvinna stämmer inte eftersom viruset kommer finnas kvar oavsett hur många sprutor folk tar, vilket Anders Tegnell fastslog redan för ett år sedan. Så att indirekt anklaga ovaccinerade för att “vi aldrig blir fria från covid-19 utan kommer få leva i en evig lockdown” är både felaktigt och farligt. Farligt därför att du i nästa mening tycks mena att man p.g.a av ditt felaktiga påstående inte ska få välja själv om man ska vaccinera sig eller inte. 

Alla borde ställa sig frågan varför unga, friska eller personer med naturlig immunitet, och därmed bättre skydd mot covid-19, ska tvingas ta villkorligt godkända injektioner som inte minskar smittan eller förhindrar sjukdom. Att övertala barn och unga, som löper mindre risk att drabbas allvarligt av covid-19 än av en vanlig influensa, att ta dessa villkorat godkända injektioner, är speciellt oetiskt och ett brott mot vetenskap och beprövad erfarenhet vilket ett 20-tal läkare upplyser om i Läkartidningen den 21 september

Att införa vaccinationstvång strider dessutom mot grundlagen som anger att “Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp…” Den som vill möjliggöra tvångsvaccinering önskar därför försvaga skyddet för den enskilde genom att ändra Sveriges grundlag. Är det verkligen det du vill Kajsa?

Trots att det saknas vetenskapligt stöd för att införandet av allmänna restriktioner är nödvändigt eller effektivt lade regeringen den 10 september fram ett förslag om vaccinationbevis. Godkänns förslaget av riksdagen skulle det i praktiken innebära att vi får ett system med medicinsk apartheid där de människor som av olika skäl valt att inte injiceras med de villkorat godkända experimentella vaccinen skulle få sin rörelsefrihet och sina rättigheter begränsade. Trots detta har ingen av de remissinstanser som fått tycka till om förslaget, förutom allmänheten, protesterat mot det folkrättsvidriga och ovetenskapliga förslaget. 

Jag blir bekymrad över att en av Sveriges främsta opinionsbildare inte tycks vara medveten om att tvingande massvaccinering mot ett luftvägsvirus inte har något med vetenskap eller folkhälsa att göra. Och att de som inte vill injiceras med ett experimentellt mRNA-vaccin som enligt Läkemedelsverket har lett till exceptionellt många anmälda biverkningar kan ha fler orsaker än högerpresidenter, svininfluensa-skandalen och profitdrivna läkemedelsbolag som skäl för sina beslut. 


Min erfarenhet är att de som väljer att lita på sitt naturliga immunförsvar gör det för att de är pålästa eller har erfarenheter av allvarliga biverkningar själva, genom anhöriga som drabbats eller genom sitt arbete inom vården, och därför har en sund skepsis mot att kavla upp. Vänsterpartiet är idag enda partiet som säger nej till vaccinpass, vilket är hedervärt, men fler partier behövs för att stoppa förslaget om vaccinationsbevis. För att det ska ske behövs en stark opinion som står upp för vår demokrati, vår grundlag och våra mänskliga rättigheter. Jag hoppas du kommer att bidra till att skapa den opinionen.

Andreas Sidkvist, tidigare hyllad PR-konsult och numera smutskastad miljö- och människorättskämpe som tagit initiativ till kavlaner.se och nejtillapartheid.nu 

P.S. 

Vill även rekommendera denna mycket rörande och korta lektion av kanadensisk etikprofessor som alla borde se. 

Former Professor of Ethics Dr. Julie Ponesse provides essential lesson on courage and integrity.
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

10 svar

 1. Verkligen ett fritt val och ska så få vara
  Helt fel att tvinga folk till detta
  Så tragiskt att ett virus med 99.xxx % överlevnad tar världen i ett sånt grepp. Kommer komma fler sjukdomar i mänsklighetens historia och det enda som tar oss ur detta är att ta hand om sig stärka sin kropp immunförsvar och inte äta/leva sig till sjukdomar. Och om v gör oss mindre motståndskraftiga till slut är det återigen ta hand om sig sitt naturliga otroligt starka immunförsvar som finns där bara man plockar bort all skit. Även den som inte gör detta och väljer skit ja det är också ett fritt val. Men vakna för sjutton upp och enas om att det finns två val och båda ska få förbli fria.

  1. Vadå otroligt starka immunförsvar? IF avtar starkt med ökande ålder. Vilket dock är ett vägande skäl att inte vaccinera äldre eftersom mycket tyder på att det inte fungerar långsiktigt. Man kan också t ex tvingas använda kortison mm som sänker IF. OBS inget frivilligt i mitt fall utan pga misslyckad standard operation. Inom vård och omsorg bör alla i solidaritetens namn vaccineras just pga ovanstående argument att äldres IF är så nedsatt.

 2. Verkligen Rörande !
  ….hennes insikt, kunskap, kännedom…rakt ifrån hjärtat
  Vart är vi på väg…. ?

  1. Jag hoppas att fler representanter för fler partier läser detta och FÖRSTÅR vad det handlar om- jag till skillnad från dig Andreas röstar inte vänster, men om det skall stå och falla med denna fråga så kan jag faktiskt tänka mig att göra det enbart för att stödja rätten till mänskliga rättigheter, demokratin (om den nu finns) och vår grundlag. Tack Andreas!

 3. Helt vansinnigt. Det för fler av rökning än av viruset och man har i decennier vetat detta och låtit det fortsätta. Något är gruvligt då man skall tvinga en hel befolkning till något i strid med alla förbud om detta något parti borde gå till val med detta för har man låtit 11.000 70+ dö utan vård på IVA isses

 4. Blir så sjukt berörd!
  Det som händer är helt sjukt!
  Ingen ska behöva utsättas eller särbehandlas på det här sättet.
  Hoppas att alla hennes tidigare studenter och nuvarande går ut i strejk å hennes vägnar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Kommentera via Facebook

Fler inlägg

Visselblåsare, här samlar vi de modiga

Visselblåsare från hela världen larmar, nu är det dags att få fler att lyssna.Oberoende vaccinutvecklare, sjukvårdspersonal, begravningsentreprenörer, anhöriga till drabbade och alla

Låt oss hålla kontakten

Just nu skickar vi inga mejl men om fler av våra kanaler i sociala medier stängs ner (Twitter blockerades snabbt) så fortsätter vi kampanjen via mejl och och hemsidan. Vi spammar inte och delar inte vidare dina uppgifter.