Kajsa Ekman, vill du verkligen att Sveriges grundlag ändras så att vaccinationstvång kan införas?

Nedanstående debattartikel skrevs och skickades in till tidningen ETC;s debattredaktion för fyra dagar sedan som ett svar på journalisten Kajsa Ekis Ekmans ledare i ETC där hon argumenterar för tvångsvaccinering. Då jag inte fått något svar av ETC publicerar jag därför mitt svar till Kajsa här istället. En kan tycka att ETC som nyligen publicerat en smutskastningsartikel om undertecknad och alla som kavlar ner skulle vilja höra argumenten för vårt ställningstagande. Men på tidningen tycks man tyvärr vara mer intresserade av att profitera på sin smutskastningskampanj än av en riktig debatt om sakfrågorna. Vilket jag beklagar då vänstern också behövs i denna kamp för mänskliga rättigheter.

—-

Bästa Kajsa Ekis Ekman,

Jag brukar uppskatta dina vassa och texter och din sista ledare “Ni ger människor ett val – och blir sedan bestörta över att folk väljer” har en viktig poäng med den ologiska vreden mot de som väljer att inte kavla upp. Men din premiss om att alla måste vaccineras för att stoppa covid-19 är felaktig och därmed även slutsatsen att tvångsvaccinering är enda lösningen. 

Att alla måste vaccineras för att covid-19 ska försvinna stämmer inte eftersom viruset kommer finnas kvar oavsett hur många sprutor folk tar, vilket Anders Tegnell fastslog redan för ett år sedan. Så att indirekt anklaga ovaccinerade för att “vi aldrig blir fria från covid-19 utan kommer få leva i en evig lockdown” är både felaktigt och farligt. Farligt därför att du i nästa mening tycks mena att man p.g.a av ditt felaktiga påstående inte ska få välja själv om man ska vaccinera sig eller inte. 

Alla borde ställa sig frågan varför unga, friska eller personer med naturlig immunitet, och därmed bättre skydd mot covid-19, ska tvingas ta villkorligt godkända injektioner som inte minskar smittan eller förhindrar sjukdom. Att övertala barn och unga, som löper mindre risk att drabbas allvarligt av covid-19 än av en vanlig influensa, att ta dessa villkorat godkända injektioner, är speciellt oetiskt och ett brott mot vetenskap och beprövad erfarenhet vilket ett 20-tal läkare upplyser om i Läkartidningen den 21 september

Att införa vaccinationstvång strider dessutom mot grundlagen som anger att “Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp…” Den som vill möjliggöra tvångsvaccinering önskar därför försvaga skyddet för den enskilde genom att ändra Sveriges grundlag. Är det verkligen det du vill Kajsa?

Trots att det saknas vetenskapligt stöd för att införandet av allmänna restriktioner är nödvändigt eller effektivt lade regeringen den 10 september fram ett förslag om vaccinationbevis. Godkänns förslaget av riksdagen skulle det i praktiken innebära att vi får ett system med medicinsk apartheid där de människor som av olika skäl valt att inte injiceras med de villkorat godkända experimentella vaccinen skulle få sin rörelsefrihet och sina rättigheter begränsade. Trots detta har ingen av de remissinstanser som fått tycka till om förslaget, förutom allmänheten, protesterat mot det folkrättsvidriga och ovetenskapliga förslaget. 

Jag blir bekymrad över att en av Sveriges främsta opinionsbildare inte tycks vara medveten om att tvingande massvaccinering mot ett luftvägsvirus inte har något med vetenskap eller folkhälsa att göra. Och att de som inte vill injiceras med ett experimentellt mRNA-vaccin som enligt Läkemedelsverket har lett till exceptionellt många anmälda biverkningar kan ha fler orsaker än högerpresidenter, svininfluensa-skandalen och profitdrivna läkemedelsbolag som skäl för sina beslut. 


Min erfarenhet är att de som väljer att lita på sitt naturliga immunförsvar gör det för att de är pålästa eller har erfarenheter av allvarliga biverkningar själva, genom anhöriga som drabbats eller genom sitt arbete inom vården, och därför har en sund skepsis mot att kavla upp. Vänsterpartiet är idag enda partiet som säger nej till vaccinpass, vilket är hedervärt, men fler partier behövs för att stoppa förslaget om vaccinationsbevis. För att det ska ske behövs en stark opinion som står upp för vår demokrati, vår grundlag och våra mänskliga rättigheter. Jag hoppas du kommer att bidra till att skapa den opinionen.

Andreas Sidkvist, tidigare hyllad PR-konsult och numera smutskastad miljö- och människorättskämpe som tagit initiativ till kavlaner.se och nejtillapartheid.nu 

P.S. 

Vill även rekommendera denna mycket rörande och korta lektion av kanadensisk etikprofessor som alla borde se. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZapO8imfuA
Former Professor of Ethics Dr. Julie Ponesse provides essential lesson on courage and integrity.

20 svar

 1. Verkligen ett fritt val och ska så få vara
  Helt fel att tvinga folk till detta
  Så tragiskt att ett virus med 99.xxx % överlevnad tar världen i ett sånt grepp. Kommer komma fler sjukdomar i mänsklighetens historia och det enda som tar oss ur detta är att ta hand om sig stärka sin kropp immunförsvar och inte äta/leva sig till sjukdomar. Och om v gör oss mindre motståndskraftiga till slut är det återigen ta hand om sig sitt naturliga otroligt starka immunförsvar som finns där bara man plockar bort all skit. Även den som inte gör detta och väljer skit ja det är också ett fritt val. Men vakna för sjutton upp och enas om att det finns två val och båda ska få förbli fria.

  1. Vadå otroligt starka immunförsvar? IF avtar starkt med ökande ålder. Vilket dock är ett vägande skäl att inte vaccinera äldre eftersom mycket tyder på att det inte fungerar långsiktigt. Man kan också t ex tvingas använda kortison mm som sänker IF. OBS inget frivilligt i mitt fall utan pga misslyckad standard operation. Inom vård och omsorg bör alla i solidaritetens namn vaccineras just pga ovanstående argument att äldres IF är så nedsatt.

   1. @Gunnar – Du upprepar grovt felaktig propaganda (”Inom vård och omsorg bör alla i solidaritens namn vaccineras just pga ovanstående argument att äldres IF är så nedsatt.”). – Så fel.

    För det förhåller sig i verkligheten tvärtom så att:
    1) frågan om någon kan sprida smitta till en patient eller annan beror på om den anställde bär på viruset, men INTE på om vederbörande är vaccinerad, eftersom
    2) ett vaccin skyddar bara den vaccinerade,
    3) ett vaccin skyddar INTE andra än den vaccinerade,
    4) ett vaccin hindrar INTE en vaccinerad från att ha och föra vidare virus, men kan (ibland) skydda (endast) den vaccinerade från att bli allvarligt sjuk (nu bortser vi från att det idag ännu inte existerar något covid-vaccin).
    5) om någon är ovaccinerad kan denne vara frisk, men om någon tagit ett ”covid-vaccin” garanterar (!) det att denne bär på covid (eftersom ett vaccin innehåller det ämne som skall trigga det egna immunförsvaret), som bevisligen kan smitta andra.

    Det du är offer för och sedan gör dig skyldig till är att bidra till en sällan tidigare skådad framväxt av tyranni, med ett förtryck som stiger till den punkt där de som faktiskt är friska, på ett irrationellt sätt har börjat betraktas som potentiellt sjuka människor och smittspridare, medan de vaccinerade, som ju har sprutat in covid i kroppen och således har covid, och oavsett detta lika mycket kan föra vidare smitta som ovaccinerade, betraktas som de enda människor som presumeras vara friska och ofarliga. Läs det igen.

    Hur är detta möjligt? Jo, detta beror på att det idag globalt pumpas ut ett ensidigt narrativ (samtidigt som välrenommerade läkare och andra som bara velat informera och möjligen debattera har raderats, blockerats och släckts ner eftersom de sade något annat än den enda påbjudna sanningen, och där fri information och en fri och sakligt medicinsk debatt med alla medel angrips överallt där den visar sig, dock aldrig med sakliga skäl) med en ensidighet som leder tankarna till 1930-talets Tyskland som leder till skräck, panik och hysteri där människor inte längre ställer nyktra frågor vilket ger grogrund för förvirrade, och irrationella, krav på att de som ju faktiskt är friska och inte har sprutat in covid i kroppen skall isoleras, taggas, stängas av, utestängas, omplaceras eller sparkas om de inte tvångsvaccineras, och där traumatiserade patienter vägrar låta sig behandlas av friska människor, men gärna låter sig skötas av vaccinerade, som alltså kan vara lika smittsamma och kan föra smitta vidare oavsett vaccin. Och Kajsa Ekman är men medlöpare i detta. Är hon ”fullvaccinerad” förresten själv? Vad innebär ”fullvaccinerad” förresten, 3, 4 eller 5 doser, eller två om året för all framtid?

 2. Verkligen Rörande !
  ….hennes insikt, kunskap, kännedom…rakt ifrån hjärtat
  Vart är vi på väg…. ?

  1. Jag hoppas att fler representanter för fler partier läser detta och FÖRSTÅR vad det handlar om- jag till skillnad från dig Andreas röstar inte vänster, men om det skall stå och falla med denna fråga så kan jag faktiskt tänka mig att göra det enbart för att stödja rätten till mänskliga rättigheter, demokratin (om den nu finns) och vår grundlag. Tack Andreas!

  2. @Olav Vart vi är på väg har förutsagts i uppenbarelsebokens 13:e kapitel redan för 2 000 år sedan. Det är otroligt hissnande att se detta uppfyllas, idag. Och mycket obehagligt. Nu är vaxet kanske (?) inte märket men detta är en skarp generalrepetition inför vad som komma skall.

 3. Helt vansinnigt. Det för fler av rökning än av viruset och man har i decennier vetat detta och låtit det fortsätta. Något är gruvligt då man skall tvinga en hel befolkning till något i strid med alla förbud om detta något parti borde gå till val med detta för har man låtit 11.000 70+ dö utan vård på IVA isses

 4. Blir så sjukt berörd!
  Det som händer är helt sjukt!
  Ingen ska behöva utsättas eller särbehandlas på det här sättet.
  Hoppas att alla hennes tidigare studenter och nuvarande går ut i strejk å hennes vägnar.

 5. Hej,
  är så fruktansvärt arg över alla konspirationsteorier denna sajt sprider,
  Jag är infektionsläkare och vi vårdar just nu 15 patienter för covid-19. Av dessa 15
  är 14 helt ovaccinerade. Sju av de femton vårdas på intensiven. Några kommer inte att överleva. De som ligger i respirator är mellan 31 och 59 år gamla. De har smittats av andra anti-vaccare som antingen tror de är ”stålmannen” eller helt enkelt inte bryr sig om andra människors väl och ve.
  Jag tycker också att ni är hemskt nonchalanta mot oss som försöker hjälpa människor att överleva. Fjorton (14) av femton (15) drar nu våra resurser helt i onödan och vi är många som kommer att fira jul bland respiratorerna !
  Erik Wettergren, infektionsläkare

  1. Varför sätts inte tidig behandling in? Det finns en uppsjö av småskaliga studier som visar på mycket bra effekt av en hel drös olika läkemedel. I början av pandemin när man visste hur viruset agerade i kroppen tog man fram en lista med potentiellt potenta läkemedel. HCQ som visat sig effektiv mot Sars-Cov1 i en studie gjord av CDC i USA blev utsatt för grovt bedrägeri i en studie som Lancet publicerat. När det sedan uppdagades att hela studien var fabricerad, Lancet drog tillbaka den var skadan redan skedd. Alla försök med detta läkemedel avslutades.

   Ivermectin svartmålas som boskaps parasitmedel när det finns samma läkemedel till människor.. Upptäckaren av Ivermectin har tom fått Nobelpris.

   Varför uppmanas inte folk att förbättra sin egna hälsa? Övervikt är en stor riskfaktor som ingen tycks nämna. Varför får vi inte rekommendation att ta D-Vitamin under vinterhalvåret när vi inte kan tillgodogöra dig vitaminen ifrån solen?

   Nej det är mycket som inte står rätt till med den här pandemin.

   Varför ska man gå hemma tills man håller på att trilla av pinnen innan man åker in till sjukhuset? Det om något är SJUKT!

  2. Jösses… tror du på det själv det du skriver… skrämmande att människor som du jobbar på sjukhus..

 6. Det jag tycker är märkligt med hela Covid-historia är att länder som normalt är välkända för deras stora respekt för medborgarnas frihet är de som har de tuffaste kraven på vaccin.

  Sverige däremot – ett land (och ett folk) som ofta har dikterat för sin befolkning vad man får och inte får – har en lagstiftning (och en praxis efter vilken man jobbar) där stor frihet ges åt den enskilde medborgaren att själv bestämma vad som får sprutas in i den egna kroppen.

 7. De kan och har sannolikt blivit smittade av fullvaccinerade som trott att de varit skyddade men ändå smittat och varit ute bland allmänheten. Det är så det ser ut nu i verkligheten. Vaccinerade träffas på arbetet och är ute bland människor med falska förhoppningar om att vara skyddade. Jag har sett flera bli smittade på det sättet av vaccinerade. Även vaccinerade har blivit sjuka fast de är vaccinerade. Hela den här pandemin har skötts på ett osedvanligt ovetenskapligt, ometodiskt och känslomässigt sätt.
  Med de fakta vi har just nu, kan man med vetenskapens glasögon se att detta virus är här för att stanna och enda sättet att hantera det är med ~30% flockimmunitet, som historiska pandemier lärt oss, genom naturligt skapad immunitet. Pandemin är i slutfasen och resurser bör riktas till de som har ett dåligt immunförsvar endast. Drivandet av massvaccinationer t.o.m på barn och förlängningar av lockdowns samt frihetsbegränsande grundlagsändringar bygger på något annat än vetenskap.

 8. Erik, hur kommer det sig att du inte är sökbar som läkare i något register?
  Du vet att det är straffbart att utge sig att vara läkare om du inte är det?
  Vart jobbar du någonstans?
  Hur kan du uttala dig om vilka indicier som smittat vissa människor?
  Och vad menar du med att ”vi” vårdar? Menar du att de som vårdas på IVA skulle vara några slags satellitpatienter till kliniken du arbetar på? Eller är du betrodd att arbeta på IVA med respiratorerna? Du är alltså infektionsläkare men arbetar inom anestesin? Eller menar du att du rondar de patienterna? Det är väl inte riktigt samma sak som att arbeta bland respiratorerna och intubera människor m.m, m.m eller vad tänker du? Sedan är det beklagligt att du anser att vissa har mer rätt till vård än andra och att personalen arbetar i onödan. De allra flesta åkommor som kräver inskrivning i slutenvården – inte minst på IVA och infektion är självförvållade. Till skillnad från detta.

 9. Hello, did you know that there are 241,120 internet directories in the world.

  These websites are what drive traffic to YOUR business.

  Want more traffic? Want more Sales? We can help – today.

  Your website kavlaner.se is listed in only 1 of these directories.

  Get more traffic for your Sweden audience.

  Our automated system adds your website to all of the directories.

  You can find it here: getlisted.directory/kavlaner.se

  Act today, and we will expedite your listings and waive the processing charge!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Kommentera via Facebook

Fler inlägg

Visselblåsare, här samlar vi de modiga

Visselblåsare från hela världen larmar, nu är det dags att få fler att lyssna.Oberoende vaccinutvecklare, sjukvårdspersonal, begravningsentreprenörer, anhöriga till drabbade och alla

Låt oss hålla kontakten

Just nu skickar vi inga mejl men om fler av våra kanaler i sociala medier stängs ner (Twitter blockerades snabbt) så fortsätter vi kampanjen via mejl och och hemsidan. Vi spammar inte och delar inte vidare dina uppgifter.