Påhittade band mellan människorättskämpar, vaccinmotståndare och högerextremister. Den ocensurerade intervjun med ETC.

Undertecknad  blev kontaktad av ETC:s reporter Bilan Osman den 16 september och vi pratade i nästan två timmar om Kavla ner och varför jag valt att engagera mig för allas rätt att avstå injektionerna. Bilan försäkrade mig om att hennes syfte inte var att skriva en ny smutskastningsartikel liksom Aftonbladet där jag kopplades ihop med högerextremism och beskrevs som kriminell pga mitt engagemang. Till min besvikelse blev hennes artikel i slutändan precis det jag uppfattade att hon inte skulle göra, en brunsmetning av mig och alla som är kritiska till den auktoritära utveckling som vi ser över hela världen. Jag publicerar därför här min vinkel och mina svar på hennes frågor som inte kom med i hennes artikel här. 

——

I spåren av pandemin har människorättskämpar, konspirationsteoretiker, högerextrema, vänstern och vaccinmotståndare enats under den gemensamma kampen mot tvångsvaccinering och medicinsk apartheid som de menar blir en konsekvens av de planerade vaccinpassen. Enligt Andreas Sidkvist, initiativtagare till människorättskampanjen Kavla ner är det ett tecken på att frågan är viktig och komplex och spänner över hela det politiska spektrat.  

– Om det är fler som är höger och till och med extrema som är kritiska till det som sker nu så är det snarare ett tecken på att vänstern är vilse än att jag och mina meningsfränder som står upp för mänskliga rättigheter är det.

Andreas Sidkvist

Anders Sidkvist är en av initiativtagarna till kampanjen Kavla ner. Genom bilder och inlägg på sociala medier mobiliserar kampanjen mot mer eller mindre tvingande massvaccinering med corona-vaccinet. På Kavla Ner hemsida kan en läsa: 

”Vi värnar våra mänskliga rättigheter att själva avgöra vilka medicinska experiment vi ska delta i.”

från kavlaner.se

Kavla ner bildades som en motreaktion på den uppmärksammade kampanjen ”Kavla upp” där kända svenska profiler ställde upp i syfte att uppmuntra befolkningen att vaccinera sig. På Facebook och Instagram har Kavla ner tusentals gillamarkeringar och har på 14 veckor nått över en kvarts miljon människor. Nyligen kritiserades han på sociala medier efter sin medverkan i Cui Bonos podcast. Personen som är drivande bakom föreningen och podcasten är aktiv i den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen. Jag frågar Sidkvist om det:

– Hade ingen aning om det. De frågade mig om jag kunde vara med, även om jag var skeptisk gällande en  del av deras innehåll som jag hann lyssna på så visste jag ingenting om kopplingar till högerextremism. Jag har demonstrerat mot rasism och högerextremism tidigare.

Men du sa ju i podden att du lyssnat på flera av poddens avsnitt?

– I de 1,5 program jag lyssnade på uttrycktes inte högerextrema åsikter och jag kände inte till kopplingarna till högerextremism som sagt. 

Sidkvist har sedan länge ett engagemang när det gäller medias onyanserade nyhetsrapportering framförallt när det gäller de senaste amerikanska krigen.

– För mig handlar det om mänskliga rättigheter och demokrati. Under Syrienkriget var jag en av få i sociala medier som protesterade mot de attackerande ländernas roll i kriget. Jag var kritisk eftersom det i regel är en usel idé att värna mänskliga rättigheter och demokrati med bomber, vilket krigen i Afghanistan, Irak, Libyen och Syrien har visat.  I Syrien tvingades över 12 miljoner människor, halva landets befolkning på flykt och hundratusentals dödades. Samtidigt som etablerade media var extremt onyanserade och partiska och agerade mer som propagandamakare för de som ville störta Assad än som oberoende journalister, säger Sidkvist. 

Onyanserade hur då?

– Enda journalisten i svensk media som rapporterade sakligt och nyanserat om kriget var journalisten Patrik Paulov som skrev för Proletären. Propagandan i övrigt var fundamental för de imperialistiska krafternas delaktighet i kriget där stöd till både IS och Al Qaida ingick som en del av strategin att störta Assad, vilket WikiLeaks bland andra avslöjade.  Svenska journalister agerade i regel som propagandamakare för det illegala kriget och bidrog helt säkert till att inte fler protesterade mot kriget säger Sidkvist.

Enligt honom är WHO korrupt och en av de huvudansvariga för att många människor nu mer eller mindre blir tvingade att ta vaccin. 

– I början sa dem [WHO] att munskydd inte är att rekommendera då det kan vara skadligt, i linje med vetenskapen, sedan ändrade de sig helt plötsligt utan några nya vetenskaplig rön. En liknande ovetenskaplig helomvändning skedde den 15 oktober 2020 då WHO helt plötsligt deklarerade att flockimmunitet enbart kan uppnås via vaccinering och naturlig immunitet som tidigare varit en viktig del av hur flockimmunitet kan uppnås avfärdades. Det här skedde ungefär samtidigt som vaccinen från Moderna och Pfizer hade fått sina villkorade nödtillstånd, i väntan på de slutgiltiga godkännandet i mars 2023.

 – Dessutom finns visselblåsare som Astrid Stuckelberger som i en avslöjande intervju förklarar hur organisationen numera är toppstyrd och korrupt. 

– Ytterligare ett exempel på att organisationen är korrupt är att dess generalsekreterare Tedros Adhanom Ghebreyseus är anklagad för folkmord av en amerikan som varit nominerad till nobels fredspris. Hur kan en person som anklagas för folkmord tillåtas att ge diktat till hela världens befolkning? 

– WHO  finansieras till en stor del av Bill och Melinda Gates Foundation och vaccinlobbyorganisationen Gavi (the Vaccine Alliance) foundation vilket är problematiskt då de har egna agendor och intressen som inte bara handlar om folkhälsa utan mer om pengar. Deras finansiering gör att de kan påverka beslut som gynnar läkemedelsindustrins intressen vilket den felaktiga pandemiklassningen av svininfluensan är ett exempel på. 

– I samband med svininfluensan avslöjades att flera av vetenskapsmännen som drog upp WHOs riktlinjer om att länder skulle lagra läkemedel om det blev en pandemi, tidigare varit betalda av läkemedelsbolagen som tjänade på detta vilket The Guardian skrev om 2010. Även SvD skrev om skandalen.


“Den tragiska och paradoxala slutsatsen blir till sist ändå att den gigantiska svenska massvaccineringen mot svininfluensan – pandemin från Mexiko – hösten 2009, den hittills största och dyraste vaccineringsinsatsen i svensk medicinsk historia någonsin, blev ett gigantiskt misslyckande, ett nederlag, en flopp. “

Ur SvDs granskning efter skandalen med svininfluensavaccineringen

Nu tycks alla lärdomar om detta vara som bortblåsta och de ansvariga då, Anders Tegnell, Jonas Carlsson och Richard Bergström har istället befordrats och är de som styr hur Sverige agerar nu. 

På samma sätt är all tidigare kritik av Bill och Melinda Gates foundation nu borta kanske delvis i takt med att betalda så kallade faktagranskare numera bestämmer vilken information som får spridas oemotsagd eller inte. Så här beskrevs organisationen i The Independent 2016 :

“The criticism echoes the accusations made by the Indian scientist Vandana Shiva who called the Gates Foundation the “greatest threat to farmers in the developing world.”

Nu är det syndigt att yppa någon kritik mot en av världens mäktigaste män när han oemotsagd får säga att hela världen måste vaccineras innan vi kan återgå till det normala

Hela världens måste vaccineras deklarerade Bill Gates tidigt under pandemin innan det ens fanns några nödgodkända vaccin.

När och varför började du intressera dig för vaccin-frågan?

– Eftersom jag jobbade med att att få folk att resa mer med tåg på semestern så drabbades företaget hårt av restriktionerna och jag försökte förstå vilken strategi som användes och varför och vad som var att vänta.

– När det gäller covidpandemin var jag till en början kritisk mot att man inte gjorde mer. Om det är så dödligt som man säger att det är – varför stoppar man inte flygen till alperna och testar de som varit där tänkte jag? Men jag lärde mig ganska tidigt att dödligheten inte var så hög som WHO först hävdade i sina varningar. Nu klassas covid som en vanlig säsongsinfluensa i Norge som ett exempel. Sedan när det blev nedstängningar så läste jag på och insåg att det inte finns någon vetenskaplig evidens som stödjer lockdowns som strategi. Började redan då känna att det är något skumt.

Men Sverige har ju inte haft en total lockdown av just den anledningen?

– Nej, Sverige har agerat mer rimligt än de flesta andra jämförbara länder. Men nu på slutet har Folkhälsomyndigheten och regeringen börjat spåra ur vilket det grundlags- och folkrättsvidriga förslaget om vaccinationsbevis är ett exempel på. Martin Kulldorff, professor i medicin och epidemiolog vid Harvard är en av tiotusentals experter som menar på att den enda, rimliga, vetenskapliga och humana strategin  mot covid vore riktade insatser där riskgrupperna lever enligt rekommendationer men alla andra lever normalt. Då skulle vi uppnå naturlig immunitet inom ett par år som alltid vid denna typ av virus. Bakom sig har han tiotusentals experter inom området som skrivit under hans upprop för riktade insatser, Great Barringtondeklarationen. Välrenommerade immunologen Ann-Cathrin Engwall var kritisk till folkhälsomyndighetens strategi vid svininfluensan och har sedan starten av covid-19 utbrottet enträget förklarat via sin facebooksida att vaccinet bara skyddar mot en liten del av viruset, spikproteinet, vilket gör att skyddet blir sämre än vid naturlig immunitet som skyddar mot infektion på flera olika sätt.  Här en av hennes texter där hon argumenterar mot vaccinering av barn som etablerad media inte ville ge utrymme för.

Finns det inte risker med att enbart tänka på sig själv mitt under en pandemi?

– Det mest solidariska är enligt immunologen Ann-Cathrin Engwall att få naturlig immunitet då det ger livslångt skydd enligt all tidigare erfarenhet.  När det gäller covid-19 så gäller det att väga nyttan av insatserna mot effekten. När vi nu vet att covid-19 inte anses farligare än en säsongsinfluensa och att det finns fungerande behandling som kan bota sjukdomen, såsom Ivermectin vilket används framgångsrikt i Indien bl a,  så är det inte längre rimligt eller försvarbart att inskränka människors rörelsefrihet eller demokratiska rättigheter med syfte att tvinga folk att ta ej färdigtestade experimentella vaccin med rekordmånga biverkningar. Även om länder öppnar upp nu så finns förslagen om vaccinpass kvar och ses som ett verktyg av makthavarna för att tvinga folk att ta de villkorat godkända vaccinen. 

Och för alla de människor som är i riskgrupp?

– Alla som inte är riskgrupp ska tillåtas leva som vanligt enligt Martin Kulldorff och tiotusentals av hans kollegor vilket är en strategi jag tror mer på än vaccinlobbyisterna som får uttala sig i media. Snittåldern på de som dött av Covid i Sverige är 84 år, de flesta har varit multisjuka och 70 % har varit inneliggande på äldreboenden. Risken att drabbas av död eller allvarlig sjukdom pga av covid-19 är minimal.

– När vi uppnått naturlig flockimmunitet vilket vi antagligen redan har nu i Sverige kan alla restriktioner för riskgrupperna också tas bort.

– I media har det framställts som att jag och alla som inte vill ta de villkorat godkända nya mRNA vaccinen är emot vaccin generellt, det är jag inte. Jag är vaccinerad, mina barn är det. Men det som händer nu är något annat. Den massiva propagandan och lagarna som går ut på att alla ska tvingas ta de ej ännu färdigtestade vaccinen och  censuren av kritiska röster, de rekordmånga biverkningarna som tystas ner är vad som oroar mig. Och borde oroa fler.

Men ska man inte lämna frågor om vaccin och virus till vetenskap och inte tyckonomer?

Man har frångått det normala och infört extrema lockdowns i stora dela av världen. Man tystar ner folk som är kritiska, det pågår en censur. Det finns världsledande experter inom sitt område som Robert Malone uppfinnaren av mRNA-tekniken som är provaccin, men som varnat för konsekvenserna av att vaccinera alla. Han togs bort helt från Linkedin när han uttryckte sin oro, säger Sidkvist och fortsätter:

– Vetenskapliga debatter om strategin tillåts inte i de offentliga utrymmena. Media rapporterar inte utifrån dessa synvinklar, vetenskaps-män och kvinnor som Kulldorf, Engwall och Malone får använda sina egna sociala mediekanaler (där de riskerar censur) eller alternativa medier för att nå ut men deras och tusentals andra experters perspektiv kommer aldrig till tals hos en större publik. Etablerade medier ser till så att dessa perspektiv eller ståndpunkter inte tas på allvar, får något utrymme, istället baktalas och hånas de som framför kritik mot det som sker. 

– Ett färskt exempel på förföljelse av kritiska röster är Nicki Minaj som skrev att alla ska fatta sitt eget beslut om vaccinet och inte låta sig övertalas/hotas att ta det.  Detta efter att hennes kusins väns testikel blev svullen efter vaccinet.  Nu mobbas, karaktärsmördas och angrips hon av etablerade medier efter hennes ”fruktansvärda” uttalande som hotar hela den globala elitens planer. 

Vad tycker du själv om högerextremism?

– Jag har demonstrerat mot rasism och högerextremism eftersom jag är emot främlingsfientlighet. Det jag uppfattar att högern och vänstern är överens om nu är att den globala makteliten har för stort inflytande i världen, de som Bernie Sanders kallade the 1 %. Vi behöver nu enas för minska deras inflytande. Eller som Vandana Shiva säger:

“When all the spiritual forces, all of nature’s forces and most of people’s forces are aligned together, what can [a few] billionaires, technocrats — who want to be richer than they are, greedier than they are, more violent than they are — do?” 

Vandana Shiva

– Jag umgås inte med folk med högerextrema åsikter men jag har börjat inse att vissa tidningar som kallas högerextrema, idag ofta är bättre på att beskriva och bevaka vad som sker i vissa för mig avgörande frågor som USAs krig, överstatlighet och nu den auktoritära utvecklingen och protesterna mot detta.

Vilka tidningar då?

– Exempelvis läste jag idag NyaTider, även om jag vanligtvis aldrig brukar läsa dem. De beskrev en demonstration i Holland där uppemot 100 000 personer demonstrerade mot covidpassen. Den rapporteringen har jag inte sett någon annanstans, bara på högerextrema sajter. Det vore bättre om den systemkritiska vänstern också rapporterade om detta. 

– Nya Dagbladet har också haft mycket bra artiklar av frilansjournalisten Per Shapiro som alla intellektuella och vänstern borde läsa. 

– Vi är en bred skara människor som är skeptiska mot det som sker. Vi har säkerligen inte samma uppfattning i alla frågor, men vi delar kritiken mot det som sker och är väl på det sättet allierade. Man kan se det som att vi går ihop mot en gemensam fiende, som under andra världskriget när de Allierade gick samman med Sovjet för att krossa nazismen. Vi befinner oss i ett krig som jag ser det. 

Hur ser du på att det finns människor som är högerextrema som engagerar sig i Kavla ner?

– Jag har inte vetat om det, vi kartlägger eller åsiktsregistrerar inte folk som vill kavla ner. Eller kan se hur folk som skickar in bilder röstar. Alla ska ha rätt oavsett var de står politiskt att kavla ner. För mig handlar det om mänskliga rättigheter. Jag önskar verkligen att fler från alla politiska läger nu vågar stå upp för vår demokrati och våra rättigheter. 

– Vi tolererar inte hat, hot eller rasistiska budskap i kampanjen och det har aldrig varit något problem.

– Det anmärkningsvärda som jag ser det är att etablerad media väljer att fokusera på att tysta alla oss som är kritiska till massvaccinering genom att stämpla oss som högerextrema istället för att fokusera på kritiken mot det som sker. Det är vad som är det största hotet just nu, nedtystandet av kritiska röster. 

Andreas Sidkvist, initiativtagare till kavlaner.se

8 svar

 1. Det känns verkligen antikt att stöta på dessa skensdemokratins svansviftande knähundar med mediakarriär i blicken. Endimensionaliteten personifierad. Höger eller vänster. Större komplexitet rymmer inte hjärnkontoren. Även om själva namnet ETC kunde ha lovat ett slags fortsättning.
  Jag har i stort samma värderingar som Andreas Sidkvist men kan ändå tåla kontakt med högerfolk. Om dom är utanför etablissemanget. Om man vet vem man själv är då klarar man möten med människor som inte är kopior av den egna sekten – förnuftikersekten. De försiktigas tyrrani. De andefattigas kvävande paradis.

 2. Jag måste skriva mer för att bli av med vreden. Ända sedan V:s kölhalningen av sin egen riksdagsman Egon Fridh, för han att hade haft mage att se det som rimligt att tillsätta en oberoende kommision för att granska turerna kring 9/11, har jag avskytt partipolitik. Jag var själv vänsterpartist då. Faktiskt V:s ordförande i Bollnäs. Men efter detta bröt jag med den räddhågsna trångsyntheten. Har heller inte röstat – eftersom jag ser röstandet som att legitimera ett system som får människor att fjäska sig till makt.
  Idag finner jag en bra grund att stå på i min egna tolkningar av berättelserna kring jesus. För mig är det inte en person utan ett tillstånd. Förstörd av kyrkan som kapat tron och utövar kontrollerad opposition mot sin egen stelhet. Till sist – till Andreas:

  ”Men fariséerna — särskilt de skriftlärde bland dem — knorrade mot hans lärjungar och sade: »Huru kunnen I äta och dricka med publikaner och syndare?» Då svarade Jesus och sade till dem: »De är icke de friska som behöva läkare, utan de sjuka.  Jag har icke kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare, till bättring.”

 3. Kan inte läsa ETCs Artikel för jag inte längre vill prenumerera på dem, just för de inte är kritiska. Såå dåligt av henne att lova dig att hon inte ska ställa dig i dålig ”nazistisk” dager och sedan göra det ändå……..

 4. Etc är lika köpta som resten av msm. Står inget kritisk om vaccinpass över huvud taget där. Ja till frihet! Nej till vaccinpass! Vi är så många fler som vägrar ha en totalitär stat. Vi kommer vinna denna kampen för demokrati.

 5. Där finns ingen grund at tro det är annorlunda i Sverige, medierna är statskontrollerade eller ekonomisk styrt av ”Eliten”
  Planen för Sverige är den samma som för resten av världen. Det är bara en fråga om tid för vi har lockdown och tvangsvaccination.
  Alla ska tvingas att ta denna experimentelle Genterapi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Kommentera via Facebook

Fler inlägg

Visselblåsare, här samlar vi de modiga

Visselblåsare från hela världen larmar, nu är det dags att få fler att lyssna.Oberoende vaccinutvecklare, sjukvårdspersonal, begravningsentreprenörer, anhöriga till drabbade och alla

Låt oss hålla kontakten

Just nu skickar vi inga mejl men om fler av våra kanaler i sociala medier stängs ner (Twitter blockerades snabbt) så fortsätter vi kampanjen via mejl och och hemsidan. Vi spammar inte och delar inte vidare dina uppgifter.